Splošni pogoji poslovanja

 1. Obseg, predmet naročila, opredelitve
  1. Naslednji splošni pogoji ("Splošni pogoji poslovanja") Uporabi se za vsa naročila FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avstrija (v nadaljevanju"mi","nas") Prek naše spletne trgovine https://almondo.wbo24.eu/home/shop (v nadaljevanju" Spletna trgovina ") naših kupcev (v nadaljevanju"oni","stranka").
  2. potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih v veliki meri ni mogoče pripisati njihovi komercialni ali neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetniki jaz. S. d. Pogoji poslovanja so fizične ali pravne osebe ali partnerstva s pravno sposobnostjo, ki ob sklenitvi pravnega posla nastopajo v okviru svoje poslovne ali neodvisne poklicne dejavnosti. Stranke i. S. d. Pogoji poslovanja so tako potrošniki kot podjetniki.
  3. Predmet pogodbe je
 • začasno dovoljenje za uporabo funkcij programske opreme Almondo, opisane v dodatku 1.3 (v nadaljevanju "Almondo") V modelu" Programska oprema kot storitev "
 • neobvezni nakup izdelkov, kot so igra na namizju in afriški boben (darbuka), ki se lahko uporabljajo poleg "Almondo".
  1. S klikom na ustrezno polje za sprejetje teh pogojev sprejemate veljavnost naslednjih pogojev. Če ne želite sprejeti teh pogojev, ne morete uporabljati naše spletne trgovine za naročila.
  2. Pogoji in določila stranke, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali odstopajo od njih, ne postanejo del pogodbe.
  3. Za vsa naročila veljajo splošna pravila iz oddelka A in dodatna pravila iz oddelkov B in C.
 1. Splošne določbe
 1. Sklepanje pogodbe
  1. Predstavitev izdelkov v spletni trgovini ni pravno zavezujoča ponudba, temveč nezavezujoča. S klikom gumbov »Dodaj v košarico« in »Na blagajno« še ne oddate zavezujoče ponudbe. Vsi vnosi so spet prikazani v potrditvenem polju in jih je mogoče popraviti. Vaše naročilo bo zavezujoče poslano k nam kot pogodbena ponudba s klikom na gumb "Kupi zdaj". Prejem naročila se potrdi z avtomatizirano e-pošto takoj po tem, ko je naročilo poslano. V takem e-poštnem sporočilu je zavezujoče sprejemanje naročila.
  2. Za sklenitev pogodbe je na voljo jezik nemščine.
 2. Shranjevanje besedila po pogodbi

Shranimo pogodbeno besedilo, podatke o naročilu in naše pogoje pa vam pošljemo po e-pošti. Pogoje si lahko kadar koli ogledate in naložite na našem spletnem mestu na naslovu https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Cene in pogoji plačila

Stroški pošiljanja niso vključeni v ceno. Stroški pošiljanja so prikazani v spletni trgovini pred pošiljanjem naročila in prikazani ločeno na računu. Cene, prikazane v spletni trgovini med postopkom naročanja, so za posamezno naročilo zavezujoče, ob upoštevanju oddelka 23.1. Poleg tega so cene nezavezujoče in jih lahko kadar koli spremenite.

 1. Pravica do odstopa od pogodbe za potrošnike pri pogodbah na daljavo
  1. Pravica do odstopa od pogodbe. Stranke, ki so potrošniki, imajo praviloma pravico odpovedati pogodbo v štirinajstih (14) dneh brez navedbe razloga. Če je na voljo samo digitalna vsebina, tj. Samo podatki, ki niso na fizičnem nosilcu podatkov in se proizvajajo in zagotavljajo v digitalni obliki, je odpovedni rok štirinajst (14) dni od dneva sklenitve pogodbe. V primeru, da je blago dostavljeno, se pravica do odstopa od pogodbe začne z dostavo zadnje delne pošiljke / zadnjega blaga.    

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe (FameL GmbH, ki jo zastopa izvršni direktor Andreas Lerch, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avstrija, telefonska številka: +43 613/283877, email: office@famel.at) z jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali po e-pošti) o vaši odločitvi, da prekličete to pogodbo. Lahko uporabite priložen obrazec za umik modela, vendar to ni obvezno.

Za izpolnitev odpovednega roka zadostuje, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom roka za odpoved.

 1. Posledice odpovedi. Če prekličete to pogodbo, smo vam opravili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki izhajajo iz dejstva, da ste izbrali drugo vrsto dostave od najcenejše standardne dostave, ki jo ponujamo ) takoj vrniti in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o odpovedi te pogodbe. Za to poplačilo uporabljamo enaka plačilna sredstva, kot ste jih uporabili v izvirni transakciji, razen če se z vami izrecno dogovorite drugače; v nobenem primeru vam za to vračilo ne bodo zaračunali nobene pristojbine.

V primeru nakupa blaga lahko vračilo zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokaza, da ste blago vrnili, kar je prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, vsekakor pa najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko nas obvestite o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago oddate pred štirinajstimi dnevi. Vi krijete neposredne stroške vračila blaga.

Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati samo, če je ta izguba vrednosti posledica ravnanja, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

 1. Primer obrazca za odstop od pogodbe

(Če želite preklicati pogodbo, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)

Na FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avstrija, email: office@famel.at:

S tem (*) odpovem pogodbo, ki jo je sklenil jaz / nas (*) za nakup naslednjega

Blago (*) / zagotavljanje naslednje storitve (*)

Urejeno dne (*) / prejeto dne (*)

Ime potrošnika

Naslov potrošnika (-ov)

Podpis potrošnika (samo za obveščanje na papirju)

datum

(*) Izbrišite, kadar ni mogoče

 1. Pravica do odstopa predčasno poteče

Če je na voljo samo digitalna vsebina, tj. Samo podatki, ki niso na fizičnem nosilcu podatkov in so proizvedeni in dostopni v digitalni obliki, se pravica do odstopa izteče takoj, če smo začeli izvajati pogodbo po vas

1. so se izrecno dogovorili, da začnemo izvajati pogodbo pred iztekom roka za odpoved in

2. Potrdili ste svoje znanje, da boste ob začetku izvajanja pogodbe izgubili pravico do odstopa.   

 1. Omejitev odgovornosti
  1. Imamo neomejeno odgovornost za škodo na življenju, okončinah ali zdravju, ki temelji na namerni ali malomarni kršitvi dolžnosti z naše strani. Odgovorni smo neomejeno tudi za druge škode, ki temeljijo na namerni ali hudo malomarni kršitvi dolžnosti.
  2. V omejenem obsegu smo odgovorni za običajno predvidljivo škodo za škodo zaradi preproste malomarne kršitve takšnih obveznosti, ki so temeljne za ustrezno in brezhibno izvajanje pogodbe in pri izpolnjevanju katere stranka lahko ustrezno zaupa in ji zaupa (kardinalne obveznosti).
  3. Drugi odškodninski zahtevki, zlasti v skladu s § 536a BGB, so izključeni v skladu z naslednjim oddelkom 6.4.
  4. Omejitve odgovornosti in izključitve odgovornosti v skladu s tem 6. in 13. oddelkom ne vplivajo na našo odgovornost v skladu z obveznimi zakonskimi določbami Zakona o odgovornosti za izdelke, zaradi zlonamernega prikrivanja napake in prevzema garancije za kakovost storitve.
  5. Ta številka 6 velja za kakršne koli zahtevke stranke, ne glede na pravno podlago, zlasti za pogodbeno in hudourniško odgovornost.
  6. Če je naša odgovornost omejena ali izključena v skladu s tem oddelkom 6, se omejitve ali izključitve nanašajo tudi na osebno odgovornost zaposlenih, naših zakonitih zastopnikov in naših zastopnikov.
  7. Odgovorni smo le za lastno vsebino na spletni strani naše spletne trgovine. V kolikor je dostop do drugih spletnih strani mogoč s povezavami, ne odgovarjamo za zunanje vsebine, ki jih vsebuje. Vsebine tretjih oseb ne sprejemamo kot svojo. Če na zunanjih spletnih mestih izvemo za nezakonito vsebino, bomo takoj blokirali dostop do teh strani.
 2. Višja sila
  1. Nobena stranka ne sme jamčiti za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je neizpolnitev posledica ovire, ki je zunaj njenega nadzora ("Višja sila"). Višja sila v smislu te pogodbe vključuje zlasti: (a) (bližajoča se) vojna ali državljanska vojna, (b) požar, (c) naravne nesreče, kot so poplave, neurja itd., (D) odločitve zakonodajalcev ali vlad, (g) stavka, Zaprtje ali druge oblike industrijskega ukrepanja (za lastne in zunanje zaposlene), (h) zaplemba.
  2. Stranka, ki jo prizadene višja sila, takoj pisno obvesti drugo stranko o začetku in koncu ovire. Dokler se bo nadaljevala višja sila, se bo čas za zagotavljanje storitev za obe strani podaljšal za trajanje zamude zaradi višje sile in ustrezen čas ponovnega zagona. V primeru neizpolnjevanja v skladu z oddelkom 7.1 v obdobju več kot šest (6) mesecev ima vsaka pogodbena stranka pravico odpovedati pogodbo.
 3. Pravice kompenzacije in zadržanja stranke
  1. Kupec ima pravico do pobota samo, če so bili njegovi nasprotni zahtevki zakonsko določeni, priznani ali prodajalca ne izpodbijajo. Pravica kupca do pobotanja s pogodbenimi ali drugimi zahtevki zaradi uvedbe ali izvajanja tega pogodbenega razmerja (zlasti tudi zahtevkov, ki izhajajo iz dejstva, da je kupec uveljavil svojo zakonsko pravico do odstopa od pogodbe za potrošnike) ostaja nespremenjena.
  2. Stranka lahko uveljavlja pravico do zadržanja le, če njegov nasprotni zahtevek temelji na istem pogodbenem razmerju.
 4. Avtorske pravice, pravice industrijske lastnine

Vsa gradiva v spletni trgovini so naša last in so zaščitena z avtorskimi pravicami ali predmetom drugih pravic intelektualne lastnine. Stranki je dovoljeno ogledovanje in prenos teh materialov samo za njegove osebne, neposlovne namene.

 1. Kontaktni podatki
  1. Poštni naslov: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avstrija
  2. E-poštni naslov: office@famel.at
 2. razno
  1. Imamo pravico do sprememb veljavnih pogojev, ki jih bomo kupcu vnaprej objavili (vključno z obdobjem ugovora in navedbo pomembnosti njegovega vedenja) v besedilni obliki po e-pošti - s poudarjeno spremembo krepko - in ki začne veljati, če Stranka jim ne nasprotuje v šestih (6) tednih od prejema obvestila.
  2. Če bi določba teh pogojev morala biti v celoti ali delno neučinkovita, to ne vpliva na učinkovitost preostalih določb teh pogojev.
  3. Za te pogoje velja avstrijsko pravo; to ne velja za uporabo Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (določbe CISG). Za potrošnike se ta izbira prava uporablja samo, če odobrene zaščite ne odvzamejo obvezne določbe zakona države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.
  4. Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebnega sklada po javnem pravu, je za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče za naš kraj poslovanja, razen če ni določeno izključno kraje pristojnosti. Vendar pa imamo pravico tudi tožiti trgovca v njegovem kraju prebivališča ali kraju poslovanja. Pristojnost, ki jo lahko utemelji izključna pristojnost, ostaja nedotaknjena.
  5. Potrošnike smo dolžni obvestiti, da je Evropska komisija na voljo v zvezi s tako imenovanim spletnim reševanjem sporov. Stranke lahko dostopajo do te platforme na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. V tem okviru smo tudi dolžni strankam posredovati svoj elektronski naslov. To je: office@famel.at.
  6. Vedno si prizadevamo razjasniti morebitna neskladja s stranko glede obstoječih pogodb. Vendar bi radi poudarili, da nismo dolžni sodelovati v potrošniškem arbitražnem postopku (po mnenju VSBG) in našim strankam žal ne ponujamo možnosti sodelovanja v takem postopku.
 1. Posebne določbe za dopolnilne izdelke (oddelek 1 1.3)
 1. dostava
  1. Podjetnikom dolgujemo le pravočasno, pravilno dostavo blaga prevoznemu podjetju in nismo odgovorni za zamude, ki jih povzroči prevozno podjetje. Če ni izrecno dogovorjeno drugače, so dobavni roki, ki jih določimo, zato ne zavezujoči. Z dostavo blaga prevoznemu podjetju tveganje naključne izgube in naključnega poslabšanja blaga preide na kupca. Nismo dolžni zavarovati ali naročati blaga zavarovanega pred škodo v tranzitu. Delne dobave so dovoljene.
  2. K potrošnikom tveganje naključne izgube ali naključnega poslabšanja prodanega blaga preide tudi na potrošnika, ko je blago odposlano ob izročitvi blaga.
  3. Predaja je enaka, če je stranka pri prevzemu privzeta.
  4. Ne zagotavljamo, da so izdelki, prikazani v naši spletni trgovini, vedno na voljo. Če dobava izdelka ne bi smela biti mogoča ali bo trajala dlje, na primer, ker ustreznega blaga ni na zalogi, bomo kupca obvestili pred sklenitvijo pogodbe. 
  5. Brez poseganja v druge pogodbene ali zakonske odpovedne pravice in zakonsko določeno pravico do odstopa odjemalca (odstavek 5) kupec ni upravičen do preklica zavezujočih naročil ali do vračila blaga, ki je bilo že sprejeto brez našega izrecnega pisnega soglasja.
  6. Upravičeni smo odstopiti od pogodbe ali jo odpovedati, če se izkaže, da stranka ni kreditno sposobna, zlasti v primeru (i) neuspelega izvršilnega ukrepa zoper stranko ali prisege, ki jo je objavil, čeprav to ni neposredno povezano z poslovni odnos med nami in stranko stoji, (ii) da po sklenitvi pogodbe postane očitno, da je stranka navedla napačne podatke o svoji kreditni sposobnosti in da so te napačne informacije zelo pomembne.
 2. Garancija
  1. Ne prevzemamo nobene kakovosti ali druge garancije za storitve, ki jih bomo opravljali, razen če v posameznih primerih izrecno ne izjavimo garancije, ki je kot takšna določena. Garancije proizvajalca ostanejo nedotaknjene.
  2. V zvezi s podjetniki bo kupec blago preveril glede popolnosti in pomanjkljivosti takoj, vendar najkasneje v 14 dneh po dostavi. Po izteku roka je uveljavljanje garancijskih pravic glede na zadevno napako izključeno za podjetnike.
  3. Če je kupec podjetnik, je kakovost blaga v osnovi samo naš opis izdelka, kot je dogovorjeno. Javne izjave, promocije ali oglaševanje s strani proizvajalca prav tako ne predstavljajo pogodbenih pogojev za blago.
  4. Naslednje velja za podjetnike, če gre za materialno ali pravno napako, bomo po naši presoji zagotovili dopolnilno izvedbo z popravkom ali z naknadno dostavo. Potrošniki lahko izbirajo, ali jim je potrebna dodatna zmogljivost z popravkom ali nadaljnjo dostavo. Izbrano vrsto dopolnilne učinkovitosti smo upravičeni zavrniti, če je le ta možna z nesorazmernimi stroški in če druga vrsta dopolnilnih zmogljivosti ostane za potrošnika brez pomembnih pomanjkljivosti.
  5. Samo v primeru, da (i) resno in dokončno zavrnemo naknadno izvedbo, (ii) poznejša izvedba ne uspe, ali (iii) ni izpolnjen razumen rok, ki ga je stranka določila za nadaljnjo izvedbo, je stranka upravičena do ustreznega nadomestila zmanjšati ali odpovedati pogodbo ali odstopiti. Ob upoštevanju oddelka 6 lahko kupec zahteva tudi odškodnino.
  6. Proti podjetnikom, razen če narava pomanjkljivosti ali druge okoliščine ne kažejo drugače, se šteje, da je dopolnilna uspešnost uspela že zgodaj po drugem neuspešnem poskusu. Kar zadeva potrošnike, se šteje, da dopolnilna učinkovitost po dveh neuspešnih poskusih ni uspela.
  7. Za podjetnike je garancijski rok dvanajst (12) mesecev od dobave blaga, za potrošnike je garancijski rok 24 mesecev. To ne velja, če imamo v skladu z oddelkom 6 neomejeno odgovornost.
 3. Pridrževanje naslova
  1. Za potrošnike blago, ki ga dostavimo, ostane v naši lastnini do polnega plačila kupnine (zadrževanje lastništva). V primeru podjetnikov blago, ki ga dostavimo, ostane naše lastništvo, dokler kupnina ni plačana v celoti in se ne poravnajo vsi zahtevki, ki izhajajo iz poslovnega razmerja (podaljšano zadržanje lastništva).
  2. Uveljavitev naših pravic iz pridržanja lastništva ne odvaja kupca njegovih pogodbenih obveznosti. Vrednost blaga ob vračilu se izravna samo z našim obstoječim zahtevkom do kupca. Ta oddelek 14 ni namenjen spreminjanju predpisov o prenosu tveganja glede škode ali izgube blaga v skladu z 12. členom.

 

 1. Posebne določbe za Almondo
 1. Razmestitev Almonda
  1. Almondo imamo pripravljen za uporabo v sistemih za obdelavo podatkov (strežniki). Stranka lahko do funkcij Almonda dostopa prek naše spletne strani https://almondo.wbo24.eu/home/shop in jih uporablja v okviru te pogodbe. Stranki ponudimo tudi aplikacijo Almondo (v nadaljevanju "aplikacija") za brezplačen prenos v trgovinah z aplikacijami IOS Apple Store in Play Store Android.
  2. Podatke o dostopu skrbnika za uporabo Almondo boste prejeli preko naše spletne strani in aplikacije ter za nastavitev nadaljnjih uporabniških računov v okviru dovoljenj, dogovorjenih pri naročanju po e-pošti ali pri dostavi dodatne opreme (če so na voljo za ustrezno različico). Vsak dodatni uporabnik, ki ga ustvari skrbnik, prejme svoje podatke o dostopu po e-pošti.
 2. Razpoložljivost
  1. Stranki zagotavljamo funkcionalnosti Almonda z razpoložljivostjo 99 % mesečno. Razpoložljivost sicer ne velja za omejeno
   1. moti se zaradi sistemov, prilagojenih uporabniku, ki so povezani s programsko opremo kot servisnim sistemom.
   2. predvidljiva vzdrževalna dela. Načrtovana vzdrževalna dela bodo objavljena s trajanjem najmanj 48 ur. Za nujna vzdrževalna dela so možni krajši časi, zlasti zaradi varnostnih napak.
   3. nastopijo nenapovedani časi vzdrževanja, ki niso posledica kršitve naše zakonske obveznosti. Nenačrtovani čas vzdrževanja je čas, v katerem se izvajajo vzdrževalna dela, ki so takoj potrebna za vzdrževanje pravilnega delovanja strežniške programske opreme in strežnika ali zaradi trenutnih varnostnih vrzeli, ki oslabijo ali bi lahko poslabšale naše storitve. Prizadevamo si, da bi zmanjšali potrebo po takšnem nenačrtovanem vzdrževanju z rednim vzdrževanjem in nego.
  2. Stranka je odgovorna za svojo povezavo z internetom, vključno z zahtevanimi hitrostmi prenosa podatkov. Odgovoren je za izpolnjevanje sistemskih zahtev za zagotavljanje Almonda, tj sodobnega brskalnika v trenutni različici in delujoče internetne povezave ter za namestitev in upravljanje aplikacije. Prenosno mesto strežniške programske opreme je naš zunanji požarni zid, ki je povezan z internetom.
  3. Obdobje merjenja za načrtovano razpoložljivost je vsak koledarski mesec. Razpoložljivost programske opreme kot storitvenega sistema se meri z rednim klicanjem samotestiranja iz zunanjega nadzornega sistema. Programska oprema kot sistem storitev mora na določen čas sprejeti klic z definiranim sporočilom. Na zahtevo vam ponudimo poročila o meritvah.
 3. Posodobitve in nadgradnje

Vzdrževali bomo Almondo in s tem izvajali kakršne koli posodobitve in nadgradnje (nove različice programske opreme z in brez nove funkcionalnosti). Odločamo se za vrsto, obseg in pogostost posodobitev in nadgradenj na podlagi tehničnih zahtev. 

 1. Pravice uporabe
  1. Stranki dodelimo pravico do uporabe funkcij Almondo za čas trajanja pogodbe za lastne namene v okviru licenčnega modela, dogovorjenega pri naročilu. To velja tudi za nadgradnje in posodobitve, ki smo jih zagotovili v času pogodbe. 
  2. Stranka Almondo za reprodukcijo ne prejme nobenih pravic za reprodukcijo in ni pooblaščena za prenos Almondo in / ali za zagon na lastnih sistemih. Almondo je zaščiten z avtorskimi pravicami, vse avtorske pravice, pravice uporabe in druge zaščitne pravice pa ostanejo pri nas.
  3. Zagotavljamo, da programska oprema ne vsebuje pravic tretjih oseb, ki omejujejo ali izključujejo uporabo v skladu s pogodbeno dogovorjenim področjem. Če pogodbena uporaba programske opreme oslabi lastninske pravice tretjih oseb, imamo pravico, da stranka v razumnem obsegu spremeni programsko opremo tako, da izpade iz zaščitenega območja brez večjih omejitev uporabe ali pridobimo dovoljenje, da programska oprema ne bo omejena. in se lahko uporablja v skladu s pogodbo brez dodatnih stroškov za kupca. Če pogodbena uporaba programske opreme s svojimi lastnimi pravicami oškoduje lastne pravice tretjih oseb, lahko storitve zavrnemo. Stranko bomo o tem takoj obvestili in mu zagotovili ustrezen dostop do njegovih podatkov. V tem primeru stranka ni dolžna plačati. Druge zahteve ali pravice stranke ostanejo nedotaknjene.
  4. Stranka nima pravice, da Almondo omogoči dostop tretjim osebam.
 2. Druge obveznosti stranke
  1. Kupec bo izpolnil obveznosti za zagotavljanje in obdelavo storitev. Poseben bo
   1. če je stranka podjetnik, se prepričajte, da so dostopni podatki za uporabo Almondo in aplikacije na voljo samo tistim, ki jih trenutno zaposluje. Če je aplikacijo mogoče prenesti na zasebne mobilne naprave, jo je treba izbrisati, ko uporabnik ni več s stranko. Stranka je dolžna preveriti izbris aplikacije s strani uporabnika. V tem primeru mora kupec deaktivirati tudi povezan uporabniški dostop.
   2. sprejeti ustrezne varnostne ukrepe, da zaščitite Almondo in dostop do aplikacije pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. V ta namen bo podatke o dostopu, ki so mu bili dodeljeni in jih upravljajo, hranil na varnem mestu in osebam, pooblaščenim, da jih uporabijo. Takoj, ko ima stranka razlog za sum, da so njegove identifikacijske številke pridobile nepooblaščene tretje osebe ali se zlorabljajo, nas mora o tem takoj obvestiti.
   3. pri uporabi Almondo upoštevajte vse veljavne zakone in druge predpise. Stranki je zlasti prepovedano shranjevanje, prenašanje ali kako drugače objavljanje (ustvarjeno od uporabnika) vsebine, ki krši zakonske določbe, zlasti tržne pravice ali avtorske pravice tretjih oseb.
   4. če je stranka podjetnik, nam nemudoma sporočite morebitne napake v pogodbenih storitvah v skladu z oddelkom 20, v katerih natančno določite, kako in pod kakšnimi pogoji pride do napake ali pomanjkljivosti, in nas aktivno podpirajte pri odpravljanju napak;
  2. Če tretje stranke uveljavljajo terjatve do nas zaradi kršitve kupčevih obveznosti po tej pogodbi, zlasti v zvezi z vsebino, ki jo ustvari uporabnik, nas kupec oprosti teh zahtevkov, če je podjetnik, in prevzame obrambo teh zahtevkov lastni stroški. Stranko bomo nemudoma obvestili o zatrjevanju takšnih zahtevkov in ji zagotovili informacije, potrebne za obrambo pred zahtevki.
  3. Če kupec krši bistveno obveznost, določeno v tej pogodbi (razdelki 9, 18.2, 18.4, 19), lahko začasno ustavimo opravljanje storitev, tj. Blokiramo dostop do strežniške programske opreme in podatkov. Dostop bo obnovljen šele, ko bo kršitev zadevne obveznosti trajno odpravljena. V tem primeru kupec ostane dolžan plačati nadomestilo.
 3. Vsebina, ki jo je ustvaril uporabnik

Če je kupec podjetnik, nam dodeli nedoločno, neizključno pravico, da posamezne učne vsebine, ki so jih uporabniki ustvarili zanj, obdržimo v okviru uporabe Almondo, ki je na voljo v bazi podatkov in za iskanje shranite, razmnožite in omogočite drugim uporabnikom dostop do njih.

 1. Poročila o okvari
  1. Če je stranka podjetnik, moramo odstopiti od načrtovane razpoložljivosti in pomanjkljivosti pogodbenih storitev, ki ne vplivajo na razpoložljivost ("druge pomanjkljivosti„) Takoj poročati. Taka poročila o napaki beležimo po e-pošti na office@famel.at.
 2. Zahtevki zaradi napak
  1. Zagotavljamo, da ima programska oprema dogovorjeno kakovost v skladu s to pogodbo v času veljavnosti te pogodbe, zlasti upošteva razpoložljivost, obljubljeno v oddelku 16.1.
  2. Če je dogovorjena razpoložljivost podčrtana, se uporabljajo izključno določbe oddelka 22.2.
   1. Če načrtovana razpoložljivost, dogovorjena v skladu z oddelkom 16.1, ni dosežena v enem mesecu, ima stranka pravico ustrezno znižati dogovorjeno nadomestilo za ustrezen mesec.
   2. V primeru nepomembnih napak je znižanje izključeno.
  3. Za napake v pogodbenih storitvah, ki ne vplivajo na razpoložljivost ("druge pomanjkljivosti„), Odgovarjamo v skladu z odstavki 22.5 do 22.8.
  4. V primeru okvar ni nobene druge napake, ki je ni mogoče pripisati okvari programske opreme, npr.
 • Napake v sistemih stranke ali tretjih oseb, ki vplivajo na programsko opremo, npr. Strežniki, ki jih ni mogoče doseči ali dolgi odzivni časi s strežnikov, ki dobavljajo vsebino, ki jo programska oprema še naprej obdela;
 • Motnje omrežne infrastrukture interneta;
 • Napake pri poslovanju s strani stranke.
  1. Ostale napake smo dolžni odpraviti v razumnem roku in po prejemu obvestila o napakah. Načeloma je mogoče odpraviti le ponovljive napake.
  2. Če napake ni uspešno odpraviti v razumnem roku, ki ga je stranka določila iz razlogov, za katere smo odgovorni, lahko stranka zniža dogovorjeno nadomestilo za primeren znesek. Znesek pravice do znižanja je omejen na plačilo, ki ga je mogoče pripisati pomanjkljivemu delu storitve.
  3. Stranka bo brezplačno sodelovala pri odstranjevanju drugih napak in predvsem zagotovila vse potrebne dokumente, podatke itd., Ki jih potrebujemo za analizo in odpravo pomanjkljivosti. Če nam zaradi pomanjkljivega ali prepoznega sodelovanja s strani stranke ne bo uspelo izpolniti svojih obveznosti, bomo oproščeni obveznosti opravljanja. V primeru potrošnika oprostitev obveznosti zagotavljanja ugodnosti velja samo, če potrošnik krivdno ni izpolnil svojih obveznosti sodelovanja.
  4. Za podjetnike je pravica do odstopa od pogodbe za stalno uporabo programske opreme zaradi napak. Pravica do prenehanja iz pomembnega razloga ostane nedotaknjena.
 1. Prejemki, prilagoditev cen in zamuda
  1. Mi smo upravičeni do prilagoditve prejemka po lastni presoji povečanja stroškov, na primer v primeru povečanja stroškov za podatkovni center, storitev in posodobitve. Povečanje stroškovnega elementa se lahko uporabi samo za zvišanje cen, če na drugih področjih ni nadomestila z znižanjem stroškov. Kupca bomo o nameravani prilagoditvi cene obvestili s sporočilom vsaj štiri (4) tedne, preden začne veljati prilagoditev cene.
  2. Če naj bi se zvišala cena za več kot pet odstotkov (5 %), ima kupec pravico, da v štirih (4) tednih po prejemu obvestila ugovarja zvišanju cen v besedilni obliki. V primeru pravočasnega ugovora ta pogodba preneha na koncu tekočega pogodbenega obdobja; ni samodejnega podaljšanja v skladu z oddelkom 24.2. Če ne bo pravočasnega ugovora, bo zvišanje cen začelo veljati ob napovedanem času.
  3. Če kupec ne plača v skladu s sporazumom, lahko storitev zavrnemo, tj. Na primer v primeru nepomembne zamude pri plačilu blokira dostop stranke do programske opreme za čas zamude. V tem primeru kupec ostane dolžan plačati nadomestilo.
 2. Izjava, upravljanje prenehanja in izstop
  1. Razmerje uporabe se začne z aktiviranjem stranke za uporabo Almonda. Najmanjši rok je eno (1) leto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu registracije s strani stranke.
  2. Pogodbeno razmerje lahko obe pogodbeni stranki prekineta čim prej ob koncu minimalnega obdobja z obdobjem treh (3) mesecev. V nasprotnem primeru se rok podaljša za eno (1) dodatno leto in se nato lahko odpove z odpovednim rokom tri (3) mesece pred iztekom pogodbe.
  3. Pravica strank do izredne odpovedi zaradi dobrega razloga ostaja nedotaknjena.
  4. Vsi zaključki morajo biti v pisni obliki.
  5. Po koncu razmerja o uporabi stranka iz kakršnega koli razloga ni več upravičena do uporabe Almondoja in pravice, ki nam jih v zvezi s tem dodeli stranka, se nam vrnejo brez nadaljnjega obvestila. Vendar pa lahko aplikacija še vedno uporablja stran in dostop do vsebine, shranjene v aplikaciji, do konca pogodbe. Če se aplikacija izbriše, bo ta dostop tudi odstranjen. Obnova ni mogoča po koncu razmerja uporabe.
 3. Spremembe

Imamo pravico do spremembe tukaj dogovorjene storitve, zlasti če tretje osebe spremenijo svoje storitve in v primeru, da se licenčni pogoji fotografij ali videoposnetkov, ki jih uporabljamo, spremenijo za nas. Spremembe te pogodbe, ki jih stranki sporočijo v besedilni obliki po elektronski pošti, velja, da je stranka sprejela, če stranka v šestih (6) tednih po prejemu obvestila o spremembi v besedilnem obrazcu po e-pošti ne ugovarja. Na začetku obdobja bomo stranki še posebej opozorili na predvideni pomen njegovega vedenja. Spremembe te pogodbe šteje, da jih stranka sprejme le, če je to obvestilo dejansko prejelo. Če stranka pravočasno ugovarja spremembi, lahko pogodbo odpovemo čim prej ali ob prehodu, če zapuščenega sistema ne moremo nadaljevati.

 1. Varstvo podatkov in varnost podatkov
  1. Mi in stranka bomo upoštevali veljavne določbe zakona o varstvu podatkov.    
  2. Stranka je izključno odgovorna za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov z uporabo programske opreme, ki nam jo zagotavlja ta pogodba. Stranka nas v skladu z oddelkom 19.2 oprosti reklamacij tretjih oseb.
  3. Uporabnikove osebne podatke uporabljamo za upravljanje uporabe programske opreme, zagotavljanje in obračunavanje storitev ter za preprečevanje tehničnih napak. V te namene poleg osebnih podatkov zbiramo dodatne podatke o uporabi, kot sta IP naslov in številka naprave (IMEI).
  4. Stranka skrbi za redno varnostno kopiranje svojih podatkov, pa tudi za opremo svojih računalnikov in mobilnih naprav uporabnikov, ki so zaposleni s trenutno najsodobnejšimi varnostnimi ukrepi.

sl_SISlovenščina
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.