Uvjeti

 1. Opseg, predmet ugovora, definicije
  1. Sljedeći opći uvjeti ("Uvjeti") Primijeniti se na sve narudžbe tvrtke FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austrija (u daljnjem tekstu"mi„”nas") Preko naše internetske trgovine https://almondo.wbo24.eu/home/shop (u daljnjem tekstu:" Online trgovina ") naši kupci (u daljnjem tekstu"oni„”kupac„).
  2. potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje se uglavnom ne mogu pripisati njihovoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti. poduzetnici ja. S. d. Uvjeti su fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s pravnom sposobnošću koja prilikom sklapanja pravnog posla djeluju u toku svoje trgovačke ili neovisne profesionalne djelatnosti. Kupci i. S. d. Uvjeti su i potrošači i poduzetnici.
  3. Predmet ugovora je
 • privremeno odobrenje za korištenje funkcionalnosti softvera Almondo opisano u Dodatku 1.3. (dalje "Almondo") U modelu" Softver kao usluga "
 • opcijska kupnja proizvoda poput igre na ploči i afričkog bubnja (darbuka) koji se mogu upotrijebiti uz „Almondo“.
  1. Klikom na odgovarajuće polje za prihvaćanje ovih uvjeta prihvaćate valjanost sljedećih uvjeta. Ako ne želite prihvatiti ove uvjete i odredbe, ne možete koristiti našu internetsku trgovinu za narudžbe.
  2. Uvjeti kupca koji su u sukobu ili odstupaju od ovih Općih uvjeta ne postaju dio ugovora.
  3. Za sve naredbe vrijede opća pravila Odjeljka A i dodatna pravila Odjeljka B i C.
 1. Opće odredbe
 1. Zaključivanje ugovora
  1. Predstavljanje proizvoda u internetskoj trgovini nije pravno obvezujuća ponuda, ali nije obvezujuća. Klikom na gumbe "Dodaj u košaricu" i "Blagajna" još uvijek ne predajete obvezujuću ponudu za narudžbu. Svi se unosi ponovno prikazuju u polju za potvrdu i tamo se mogu ispraviti. Vaša narudžba bit će nam obavezno poslana kao ugovorna ponuda klikom na gumb "Kupi odmah". Primanje narudžbe potvrđuje se automatiziranom e-poštom odmah nakon što je narudžba poslana. U nama obvezujuće prihvaćanje narudžbe nalazi se u takvoj poruci e-pošte.
  2. Za sklapanje ugovora dostupan je jezik.
 2. Pohranjivanje teksta u ugovoru

Spremamo tekst ugovora i šaljemo vam podatke o narudžbi i naše uvjete i odredbe putem e-pošte. Uvjete možete pogledati i preuzeti u bilo kojem trenutku na našoj web stranici na https://almondo.wbo24.eu/home/shop.

 1. Cijene i uvjeti plaćanja

Troškovi dostave nisu uključeni u cijenu. Troškovi dostave prikazuju se u mrežnoj trgovini prije slanja narudžbe i prikazuju odvojeno na računu. Cijene prikazane u mrežnoj trgovini tijekom postupka naručivanja obvezujuće su za odgovarajuću narudžbu, u skladu s odjeljkom 23.1. Pored toga, cijene su neobvezujuće i mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku.

 1. Pravo povlačenja za potrošače zbog ugovora na daljinu
  1. Pravo na povlačenje. Kupci koji su potrošači uglavnom imaju pravo otkazati ugovor u roku od četrnaest (14) dana bez navođenja razloga. Ako se isporučuje samo digitalni sadržaj, tj. Samo podaci koji nisu na fizičkom nosaču podataka, a koji se proizvode i pružaju u digitalnom obliku, otkazni rok iznosi četrnaest (14) dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju da je roba isporučena, pravo na povlačenje započinje isporukom posljednje djelomične pošiljke / zadnje robe.    

Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, vi (FameL GmbH kojeg zastupaju direktor Andreas Lerch, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austrija, broj telefona: +43 613/283877, email: office@famel.at) jasnom izjavom (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom) o vašoj odluci da otkažete ovaj ugovor. Možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obvezno.

Kako biste ispunili rok za otkaz, dovoljno je da pošaljete svoju komunikaciju u vezi s ostvarivanjem prava na otkaz prije isteka roka za otkaz.

 1. Posljedice otkaza. Ako otkažete ovaj ugovor, izvršili smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo moraju) odmah platiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kad smo primili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se izričito ne dogovorimo drugačije s vama; ni pod kojim se uvjetima ne plaćaju ove naknade.

U slučaju kupnje robe, možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno što je ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka četrnaest dana. Vi snosite izravne troškove vraćanja robe.

Za svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je takav gubitak vrijednosti zbog rukovanja koje nije potrebno za provjeru prirode, svojstava i rada robe.

 1. Obrazac za povlačenje modela

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

Za FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austrija, email: office@famel.at:

Ovime ja / mi (*) otkazujemo ugovor sklopljen ja / nas (*) za kupnju sljedećeg

Roba (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

Naručeno na (*) / primljeno na (*)

Naziv potrošača

Adresa potrošača

Potpis potrošača (samo za obavijesti na papiru)

datum

(*) Izbrišite gdje nije primjenjivo

 1. Pravo na odustajanje ističe prijevremeno

Ako se isporučuje samo digitalni sadržaj, tj. Samo podaci koji nisu na fizičkom nosaču podataka i koji su proizvedeni i dostupni u digitalnom obliku, pravo na povlačenje istječe odmah ako smo započeli s izvršavanjem ugovora nakon vas

1. izričito su se složili da započnemo s izvršavanjem ugovora prije isteka roka za otkaz, i

2. Potvrdili ste svoje znanje da ćete izgubiti pravo na odustajanje kada započnete s izvršavanjem ugovora.   

 1. Ograničenje odgovornosti
  1. Imamo neograničenu odgovornost za štetu na životu, udovima ili zdravlju koja se temelji na namjernom ili nemarnom kršenju dužnosti s naše strane. Odgovorni smo, bez ograničenja, i za drugu štetu koja se temelji na namjernom ili grubo nepažljivom kršenju dužnosti.
  2. Odgovorni smo samo u ograničenoj mjeri za obično predvidljivu štetu za štetu uslijed jednostavnog nemarnog kršenja takvih obveza, koje su temeljne za odgovarajuće i besprijekorno izvršavanje ugovora i u čije se ispunjenje kupac može pouzdati i vjerovati (kardinalne obveze).
  3. Ostali zahtjevi za naknadu štete, osobito u skladu sa stavkom 536a BGB, isključeni su u skladu sa sljedećim odjeljkom 6.4.
  4. Ograničenja odgovornosti i isključenja odgovornosti u skladu s ovim odjeljkom 6. i člankom 13.7. Ne utječu na našu odgovornost u skladu sa obveznim zakonskim odredbama Zakona o odgovornosti za proizvode, zbog zlonamjernog skrivanja nedostatka i pretpostavke jamstva za kvalitetu usluge.
  5. Ovaj se broj 6 odnosi na sve zahtjeve kupca bez obzira na pravnu osnovu, posebno na ugovornu i mučku odgovornost.
  6. Ukoliko je naša odgovornost ograničena ili isključena u skladu s ovim odjeljkom 6, ograničenja ili isključenja primjenjuju se i na osobnu odgovornost naših zaposlenika, naših pravnih zastupnika i naših posrednika.
  7. Odgovorni smo samo za vlastiti sadržaj na web stranici naše internetske trgovine. U mjeri u kojoj je pristup drugim web stranicama omogućen vezama, ne odgovaramo za vanjski sadržaj koji se sadrži. Sadržaj treće strane ne prihvaćamo kao svoj. Ako postanemo svjesni ilegalnog sadržaja na vanjskim web-lokacijama, odmah ćemo blokirati pristup tim stranicama.
 2. Viša sila
  1. Nijedna strana ne mora jamčiti za neispunjavanje ugovornih obveza ako neizvršavanje nastaje zbog prepreke koja je izvan njegove kontrole ("Viša sila„). Više sile u smislu ovog ugovora uključuju posebno: (a) (predstojeći) rat ili građanski rat, (b) požar, (c) prirodne katastrofe poput poplava, oluja itd., (D) odluke zakonodavaca ili vlada, (g) štrajk, Otkaz ili drugi oblici industrijskog djelovanja (koji se tiču vlastitih i vanjskih zaposlenika), (h) oduzimanje.
  2. Stranka pogođena više sile odmah će pismenim putem obavijestiti drugu stranu o početku i kraju prepreke. Dok traje stanje više sile, vrijeme pružanja usluga za obje strane produžit će se za trajanje kašnjenja zbog više sile plus odgovarajuće vrijeme ponovnog pokretanja. U slučaju neizvršavanja u skladu s odjeljkom 7.1 tijekom razdoblja dužeg od šest (6) mjeseci, svaka od ugovornih strana ima pravo raskinuti ugovor.
 3. Prava na prelazak i zadržavanje kupca
  1. Kupac ima pravo na naknadu samo ako je prodavatelj potraživanja zakonski utvrđen, priznat ili nije osporen od strane prodavatelja. Pravo kupca da nadoknadi ugovorne ili druge potraživanja zbog pokretanja ili primjene ovog ugovornog odnosa (posebno također zahtjeva koji proizlaze iz činjenice da je kupac iskoristio svoje zakonsko pravo na odustajanje od potrošača) ostaje netaknuto.
  2. Kupac može ostvariti pravo na zadržavanje samo ako se protutužba temelji na istom ugovornom odnosu.
 4. Autorska prava, prava industrijske svojine

Svi materijali u mrežnoj trgovini su naše vlasništvo i zaštićeni su autorskim pravima ili predmetom drugih prava intelektualnog vlasništva. Klijent može pregledavati i preuzimati te materijale samo u svoje osobne, neposlovne svrhe.

 1. kontakt podaci
  1. Poštanska adresa: FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austrija
  2. Adresa e-pošte: office@famel.at
 2. razni
  1. Imamo pravo na izmjene važećih uvjeta koje ćemo unaprijed objaviti kupcu (uključujući razdoblje prigovora i referencu na važnost njegovog ponašanja) u tekstualnom obliku putem e-pošte - isticanjem podebljanih promjena - i koje će stupiti na snagu ako Kupac im ne prigovara u roku od šest (6) tjedana od primitka obavijesti.
  2. Ako bi odredba ovih uvjeta trebala biti ili postane djelomično ili u potpunosti neučinkovita, to ne utječe na učinkovitost preostalih odredaba ovih uvjeta.
  3. Na ove odredbe i uvjete primjenjuje se austrijsko pravo; ovo se ne odnosi na primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (odredbe CISG-a). Za potrošače ovaj se izbor zakona primjenjuje samo ako odobrena zaštita ne bude povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima prebivalište.
  4. Ako je kupac trgovac, pravna osoba po javnom pravu ili poseban fond prema javnom pravu, za sve sporove koji proizlaze iz ovog ugovora nadležno je mjesto nadležno za naše mjesto poslovanja, osim ako nije određeno ekskluzivno mjesto nadležnosti. Međutim, imamo i pravo da tužimo trgovca u njegovom prebivalištu ili mjestu poslovanja. Nadležnost, koju može obrazložiti isključiva nadležnost, ostaje nedirnuta.
  5. Dužni smo obavijestiti potrošače da je Europska komisija dostupna s odgovarajućom mrežnom platformom u vezi s takozvanim internetskim rješavanjem sporova. Korisnici mogu pristupiti ovoj platformi na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. U tom kontekstu također smo dužni kupcima pružiti našu adresu e-pošte. Ovo je: office@famel.at.
  6. Uvijek nastojimo objasniti eventualne razlike s kupcem u pogledu postojećih ugovora. Međutim, željeli bismo napomenuti da nismo obvezni sudjelovati u arbitražnom postupku za potrošače (prema VSBG-u) te nažalost također ne nudimo našim kupcima mogućnost sudjelovanja u takvom postupku.
 1. Posebne odredbe za dopunske proizvode (odjeljak 1.3)
 1. dostava
  1. Poduzetnicima dugujemo samo pravovremenu, pravilnu dostavu robe prijevozničkoj tvrtki i nismo odgovorni za kašnjenja koja su prouzročila transportna poduzeća. Ako nije izričito drugačije dogovoreno, rokovi isporuke koje smo naveli nisu stoga obvezujući. Isporukom robe prijevozničkoj tvrtki, rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja robe prelazi na kupca. Nismo dužni osigurati ili naručiti robu za osiguranje od štete u tranzitu. Djelomične isporuke su dopuštene.
  2. Prema potrošačima, rizik od slučajnog gubitka ili slučajnog propadanja prodane robe prelazi i na potrošača kada je roba otpremljena prilikom predaje robe.
  3. Primopredaja je ista ako je kupac u zadatku s prihvaćanjem.
  4. Ne jamčimo da su proizvodi prikazani u našoj internetskoj trgovini uvijek dostupni. Ako isporuka proizvoda nije moguća ili će trajati duže, primjerice jer odgovarajuća roba nije na zalihi, obavijestit ćemo kupca prije zaključenja ugovora. 
  5. Ne dovodeći u pitanje druga ugovorna ili zakonom propisana prava raskida i zakonsko pravo povlačenja za potrošače (odjeljak 5), kupac nema pravo otkazati obvezujuće narudžbe ili vratiti robu koja je već prihvaćena bez našeg izričitog pismenog pristanka.
  6. Imamo pravo odustati od ugovora ili ga raskinuti ako se pokaže da kupac nije kreditno sposoban, posebno u slučaju (i) neuspješne izvršne mjere protiv kupca ili prisege na objavljivanje koju je dao, čak i ako to nije izravno povezano s poslovni odnos između nas i kupca stoji, (ii) da nakon zaključenja ugovora postaje jasno da je kupac dao netočne podatke o njegovoj kreditnoj sposobnosti i da su ove netočne informacije od velike važnosti.
 2. garancija
  1. Ne preuzimamo nikakvu kvalitetu ili drugo jamstvo za usluge koje ćemo pružiti, osim ako izričito nismo izjavljivali jamstvo određeno kao takvo pismenim putem u pojedinačnim slučajevima. Na jamstva proizvođača ne utječu.
  2. Kada je riječ o poduzetnicima, kupac će provjeriti kompletnost i nedostatke robe odmah, ali najkasnije u roku od 14 dana od isporuke. Nakon isteka roka, jamstvo jamstvenih prava s obzirom na dotični nedostatak isključeno je za poduzetnike.
  3. Ako je kupac poduzetnik, kvaliteta robe je u osnovi samo naš opis proizvoda kako je dogovoreno. Javne izjave, promocije ili reklamiranja od strane proizvođača također ne predstavljaju ugovorni uvjet robe.
  4. Sljedeće se odnosi na poduzetnike, ako postoji materijalna ili pravna greška, pružat ćemo dopunske performanse po našem nahođenju ispravljanjem ili naknadnom isporukom. Potrošači mogu odabrati trebaju li im dodatne performanse ispravljanjem ili naknadnom isporukom. Imamo pravo odbiti odabranu vrstu dopunske izvedbe ako je to moguće samo s nesrazmjernim troškovima i ako druga vrsta dodatnih performansi ostane za potrošača bez značajnih nedostataka.
  5. Samo u slučaju da (i) ozbiljno i definitivno odbijemo naknadnu izvedbu, (ii) da naknadna neuspjeh ne uspije ili (iii) da nije ispunjen razuman rok koji je kupac postavio za naknadnu izvedbu, kupac ima pravo na naknadu u skladu s tim smanjiti ili raskinuti ugovor ili odustati. U skladu s odjeljkom 6., kupac može zahtijevati i odštetu.
  6. Prema poduzetnicima, osim ako priroda nedostatka ili druge okolnosti ne nalažu drugačije, smatra se da je dodatna uspješnost uspjela najranije nakon drugog neuspjelog pokušaja. Prema potrošačima, dodatna učinkovitost smatra se neuspješnom nakon dva neuspješna pokušaja.
  7. Za poduzetnike, garancijski rok iznosi dvanaest (12) mjeseci od isporuke robe, za potrošače, garancijski rok je 24 mjeseca. Ovo se ne primjenjuje ako imamo neograničenu odgovornost u skladu s odjeljkom 6.
 3. Zadržavanje naslova
  1. Za potrošače, roba koju smo isporučili ostaje naše vlasništvo do potpune isplate kupoprodajne cijene (zadržavanje prava vlasništva). Kod poduzetnika, roba koju smo isporučili ostaje naše vlasništvo sve dok kupoprodajna cijena nije plaćena u cijelosti i svi namiri koji proizlaze iz poslovnog odnosa ne budu podmireni (produženo zadržavanje prava vlasništva).
  2. Utvrđivanje naših prava iz zadržavanja prava vlasništva ne oslobađa kupca od njegovih ugovornih obveza. Vrijednost robe u trenutku povrata kompenzira samo u odnosu na naš postojeći zahtjev prema kupcu. Ovaj odjeljak 14. nije namijenjen promjeni propisa o prijenosu rizika s obzirom na oštećenje ili gubitak robe u skladu s odjeljkom 12.

 

 1. Posebne odredbe za Almondo
 1. Smještanje Almonda
  1. Almondo je spreman za upotrebu u sustavima za obradu podataka (poslužiteljima). Kupac može pristupiti funkcijama tvrtke Almondo putem naše web stranice https://almondo.wbo24.eu/home/shop i koristiti ih u okviru ovog ugovora. Kupcu također pružamo aplikaciju Almondo (u daljnjem tekstu "aplikacija") za besplatno preuzimanje u trgovinama aplikacija IOS Apple Store i Play Store Android.
  2. Dobivate podatke o pristupu administratora za upotrebu Almondoa putem naše web stranice i aplikacije i za postavljanje daljnjih korisničkih računa u okviru autorizacija dogovorenih s narudžbom putem e-maila ili isporukom pribora (ako su dostupni za dotičnu verziju). Svaki dodatni korisnik koji kreira administrator prima svoje pristupne podatke putem e-pošte.
 2. dostupnost
  1. Kupcu pružamo funkcionalnosti Almondoa s dostupnošću od 99 % mjesečno. Dostupnost se, međutim, ne smatra ograničenom
   1. smeta se zbog sustava specifičnih za kupca koji su povezani sa Softverom kao servisnim sustavom.
   2. predvidljivi radovi na održavanju. Planirani radovi na održavanju bit će najavljeni s vremenom od najmanje 48 sati. Kratki vremenski uvjeti mogući su za hitne radove na održavanju - posebno zbog kvarova koji se odnose na sigurnost.
   3. nastupi neplanirano vrijeme održavanja koje nije uzrokovano kršenjem naše zakonske obveze. Neplanirano vrijeme održavanja je vrijeme tijekom kojeg se izvode radovi na održavanju koje je odmah potrebno za održavanje ispravnog rada poslužiteljskog softvera i poslužitelja ili zbog trenutačnih sigurnosnih nedostataka koji narušavaju ili mogu ugroziti naše usluge. Trudimo se umanjiti potrebu za takvim neplaniranim održavanjem redovitim održavanjem i njegom.
  2. Kupac je odgovoran za svoju vezu s Internetom, uključujući potrebne brzine prijenosa podataka. On je odgovoran za ispunjavanje sistemskih zahtjeva za pružanje Almondoa, odnosno modernog preglednika u trenutnoj verziji i ispravne internetske veze, kao i za instalaciju i upravljanje aplikacijom. Prijenosno mjesto poslužiteljskog softvera je naš vanjski vatrozid koji je spojen na Internet.
  3. Razdoblje mjerenja za planiranu raspoloživost je svaki kalendarski mjesec. Dostupnost softvera kao servisnog sustava mjeri se redovitim pozivanjem na samotestiranje iz vanjskog sustava nadzora. Softver kao servisni sustav mora se na određeni rok odgovoriti definiranom porukom. Na zahtjev pružamo izvješća o mjerenjima.
 3. Ažuriranja i nadogradnje

Održavat ćemo Almondo i na taj način vršiti ažuriranja i nadogradnje (nove verzije softvera sa i bez nove funkcionalnosti). Odlučujemo o vrsti, opsegu i učestalosti nadogradnji i nadogradnji na temelju tehničkih zahtjeva. 

 1. Prava korištenja
  1. Kupac dajemo pravo na korištenje funkcionalnosti Almondoa za vrijeme trajanja ugovora u vlastite svrhe u okviru modela licence dogovorene prilikom naručivanja. Ovo se također odnosi na nadogradnje i nadogradnje koje smo pružili tijekom razdoblja ugovora. 
  2. Kupac ne dobiva pravo reprodukcije na Almondo i nije ovlašten preuzeti Almondo i / ili ga pokrenuti na vlastitim sustavima. Almondo je zaštićen autorskim pravima i sva autorska prava, prava korištenja i ostala zaštitna prava ostaju s nama.
  3. Jamčimo da softver nema prava trećih strana koja ograničavaju ili isključuju upotrebu u skladu s ugovorom dogovorenim opsegom. Ako je ugovorna upotreba softvera umanjena imovinskim pravima trećih strana, imamo pravo, u razumnoj mjeri za kupca, ili modificirati softver tako da on spada izvan opsega zaštite bez značajnijih ograničenja uporabe, ili dobiti odobrenje da softver nije neograničen. i može se koristiti u skladu s ugovorom bez dodatnih troškova za kupca. Ako je ugovorna upotreba softvera umanjena imovinskim pravima treće strane bez naše vlastite krivnje, možemo odbiti pogođene usluge. O tome ćemo odmah obavijestiti kupca i pružiti mu odgovarajući pristup njegovim podacima. U ovom slučaju kupac nije dužan platiti. Na ostale zahtjeve ili prava kupca ne utječu.
  4. Kupac nema pravo omogućiti Almondo dostupnim trećim stranama.
 2. Ostale obveze kupca
  1. Kupac će ispuniti obveze pružanja i obrade usluga. On će biti poseban
   1. ako je kupac poduzetnik, provjerite jesu li pristupni podaci za korištenje Almondoa i aplikacije dostupni samo onima koji su trenutno zaposleni u njemu. Ako se aplikacija može preuzeti na privatne mobilne uređaje, aplikacija se mora izbrisati kad korisnik više nije s kupcem. Kupac je dužan provjeriti brisanje aplikacije od strane korisnika. U tom slučaju kupac mora također deaktivirati pridruženi korisnički pristup.
   2. poduzmite odgovarajuće mjere opreza kako biste zaštitili Almondo i pristup aplikaciji od neovlaštenog pristupa trećih strana. U tu svrhu čuvat će pristupne podatke koji su mu dodijeljeni i kojima upravlja njime na sigurnom mjestu i uputit će osobe ovlaštene da ih koriste u skladu s tim. Čim kupac ima razloga sumnjati da su njegove osobne iskaznice pribavili neovlaštene treće strane ili se zloupotrebljava, mora nas odmah obavijestiti o tome.
   3. pridržavati se svih primjenjivih zakona i propisa kada koristite Almondo. Klijentu je posebno zabranjeno pohranjivati, prenositi ili na drugi način objavljivati (kreiran od strane korisnika) sadržaja koji krše zakonske odredbe, posebno prava trgovačkog vlasništva ili autorska prava trećih strana.
   4. ako je kupac poduzetnik, odmah nam prijavite bilo kakve pogreške u ugovornim uslugama u skladu s odjeljkom 20, navodeći kako i pod kojim okolnostima nastaje greška ili nedostatak i aktivno nas podržavajte u rješavanju problema;
  2. Ako treće strane izriču zahtjeve protiv nas zbog kršenja obveza kupca prema ovom ugovoru, posebno u vezi sa sadržajem stvorenim od strane korisnika, kupac nas oslobađa od tih zahtjeva ako je poduzetnik i pretpostavlja obranu tih zahtjeva. vlastiti troškovi. Kupca ćemo odmah obavijestiti o tvrdnji o takvim tvrdnjama i pružiti mu informacije potrebne za obranu od tvrdnji.
  3. Ako kupac prekrši bitnu obvezu utvrđenu ovim ugovorom (odjeljci 9, 18.2, 18.4, 19), možemo privremeno zaustaviti pružanje usluga, tj. Blokirati pristup poslužiteljskom softveru i podacima. Pristup će se obnoviti tek nakon što je trajno otklonjeno kršenje obveza. U ovom slučaju kupac ostaje obvezan platiti naknadu.
 3. Sadržaj kreiran od strane korisnika

Ako je kupac poduzetnik, dodjeljuje nam neograničeno, neekskluzivno pravo da pojedinačni sadržaj za učenje stvoren od strane korisnika koji koristi za upotrebu Almondoa bude dostupan u bazi podataka i za pretraživanje spremiti, reproducirati i učiniti drugim korisnicima dostupnim trećim stranama.

 1. Izvješća o neispravnosti
  1. Ako je kupac poduzetnik, na nama je da propustimo planiranu dostupnost i nedostatke u ugovornim uslugama koji ne utječu na dostupnost ("ostale nedostatke") Da se odmah javim. Takve izvještaje o neispravnosti bilježimo e-poštom na office@famel.at.
 2. Potraživanja zbog nedostataka
  1. Jamčimo da softver ima ugovorenu kvalitetu u skladu s ovim ugovorom za vrijeme trajanja ovog ugovora, posebno poštuje se dostupnost obećana u odjeljku 16.1.
  2. Ako je dogovorena raspoloživost otvorena, primjenjuju se samo odredbe odjeljka 22.2.
   1. Ako planirana raspoloživost koja je dogovorena u skladu s odjeljkom 16.1 nije postignuta u jednom mjesecu, kupac ima pravo smanjiti dogovorenu naknadu za odgovarajući mjesec.
   2. U slučaju beznačajnih nedostataka smanjenje se isključuje.
  3. Za nedostatke u ugovornim uslugama koji ne utječu na dostupnost ("ostale nedostatke“), Odgovorni smo u skladu sa stavcima 22.5 do 22.8.
  4. Ne postoji druga greška u slučaju kvara koja se ne može pripisati neispravnosti softvera, npr.
 • Greške u sustavima kupca ili trećih strana koje utječu na softver, npr. Poslužitelji do kojih nije moguće doći ili dugo vremena odziva od poslužitelja koji isporučuju sadržaj koji softver dalje obrađuje;
 • Povreda mrežne infrastrukture Interneta;
 • Operatorske pogreške od strane kupca.
  1. Ostale nedostatke dužni smo otkloniti u razumnom roku i nakon primitka obavijesti o nedostacima. U principu, mogu se ukloniti samo obnovljivi nedostaci.
  2. Ako kvar nije uspješno otklonjen u razumnom roku koji je kupac odredio iz razloga za koje smo odgovorni, kupac može smanjiti dogovorenu naknadu za razuman iznos. Visina prava na umanjenje ograničena je na naknadu koja se može pripisati neispravnom dijelu usluge.
  3. Kupac će besplatno sudjelovati u uklanjanju ostalih kvarova, a posebno će pružiti sve potrebne dokumente, podatke itd. Koje trebamo analizirati i otkloniti nedostatke. Ako nam zbog nedostatka ili kasne suradnje kupca postane nemoguće ispunjavati svoje obveze za obavljanje poslova, bit ćemo oslobođeni obveze izvršavanja. U slučaju potrošača, oslobađanje od obveze pružanja pogodnosti primjenjuje se samo ako potrošač krivče nije ispunio svoje obveze o suradnji.
  4. Za poduzetnike je isključeno pravo na odustajanje od ugovora za trajnu upotrebu softvera zbog oštećenja. Pravo na otkaz iz važnog razloga ostaje netaknuto.
 1. Naknada, prilagođavanje cijena i kašnjenje
  1. Imamo pravo prilagoditi naknadu prema vlastitom diskrecijskom povećanju troškova, na primjer u slučaju povećanja troškova za podatkovni centar, uslugu i ažuriranja. Povećanja elementa troška mogu se koristiti samo za povećanje cijena do one mjere da u ostalim područjima nema nadoknade smanjenjem troškova. Kupca ćemo obavijestiti o namjeravanom prilagođavanju cijene SMS-om najmanje četiri (4) tjedna prije stupanja na snagu usklađivanja.
  2. Ako treba provesti povećanje cijene veće od pet posto (5 %), kupac ima pravo prigovoriti na povećanje cijene u tekstualnom obliku u roku od četiri (4) tjedna nakon primitka obavijesti. U slučaju pravodobnog prigovora, ovaj ugovor završava na kraju tekućeg razdoblja ugovora; ne postoji automatska obnova u skladu s odjeljkom 24.2. Ako nema pravodobnog prigovora, povećanje cijena stupa na snagu u najavljeno vrijeme.
  3. Ako kupac ne plati u skladu s ugovorom, možemo odbiti uslugu, tj. Na primjer, u slučaju neznatnog kašnjenja u plaćanju, blokirati pristup kupca softveru za vrijeme kašnjenja. U ovom slučaju kupac ostaje obvezan platiti naknadu.
 2. Termin, prekid i upravljanje izlaskom
  1. Odnos upotrebe započinje aktiviranjem kupca za upotrebu Almonda. Minimalni rok je jedna (1) godina od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca registracije od strane kupca.
  2. Ugovorne veze mogu raskinuti obje ugovorne strane najranije na kraju minimalnog roka s razdobljem od tri (3) mjeseca. Inače, rok se produžava za jednu (1) dodatnu godinu i tada se može prekinuti s otkaznim rokom od tri (3) mjeseca prije isteka roka ugovora.
  3. Pravo stranaka na izvanredni raskid zbog dobrog razloga ostaje netaknuto.
  4. Svi raskidi moraju biti u pisanom obliku.
  5. Na kraju odnosa s korisnikom, iz bilo kojeg razloga, kupac više nema pravo koristiti Almondo i prava koja nam je u tom pogledu dao kupac vraćaju nam se bez daljnje najave. No, aplikaciju i dalje može koristiti korisnik i izvanmrežni pristup sadržaju pohranjenom u aplikaciji do kraja ugovora. Ako se aplikacija obriše, taj će se pristup također ukloniti. Obnova nije moguća nakon prestanka odnosa s upotrebom.
 3. promjene

Imamo pravo na promjenu ovdje dogovorene usluge, posebno ako treće strane promijene svoje usluge i u slučaju da se za nas promijene licencni uvjeti fotografija ili videozapisa. Izmjene ovog ugovora koje mu je u tekstualnom obliku priopćeno putem e-pošte smatra se prihvaćenim ako kupac ne prigovori njihovoj valjanosti u roku od šest (6) tjedana nakon primitka obavijesti o promjeni u tekstualnom obliku putem e-pošte. Na početku razdoblja posebno ćemo ukazati kupcu na planiranu važnost njegovog ponašanja. Izmjene i dopune ovog ugovora kupac prihvaća samo ako je ta obavijest zaista i dobila. Ako se kupac protivi promjeni u dogledno vrijeme, možemo pravilno raskinuti ugovor u najranije moguće vrijeme ili u vrijeme promjene ako naslijeđeni sustav ne može biti nastavljen.

 1. Zaštita podataka i sigurnost podataka
  1. Mi i kupac ćemo se pridržavati primjenjivih odredbi zakona o zaštiti podataka.    
  2. Kupac je jedini odgovoran za prikupljanje, obradu i upotrebu osobnih podataka koristeći softver koji nam je dostavljen ovim ugovorom. Kupac nas oslobađa od zahtjeva trećih strana u skladu s odjeljkom 19.2.
  3. Korisnikove osobne podatke koristimo za upravljanje upotrebom softvera, pružanje i naplatu usluga i za sprečavanje tehničkih kvarova. U ove svrhe, uz osobne podatke, poput IP adrese i broja uređaja (IMEI), prikupljamo dodatne podatke o upotrebi.
  4. Kupac se brine za redovite sigurnosne kopije svojih podataka, kao i o opremi svojih računala i mobilnih uređaja korisnika koji su zaposleni uz trenutno najnovije mjere sigurnosti.

hrHrvatski
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.