Polityka anulowania rezerwacji

Konsumenci mają czternastodniową wypłatę.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która tego nie robi
jest przewoźnikiem, który objął w posiadanie ostatnie towary.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami (FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka,
office@famel.at, telefon: +43 316 28 38 77) za pomocą jasnego wyjaśnienia (np. jeden pocztą
list, faks lub e-mail) informujący o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. one
może skorzystać z załączonego formularza anulowania próbki, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy poinformowanie Cię o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy
Wyślij przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, otrzymamy wszystkie płatności, które od ciebie otrzymaliśmy,

w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają z faktu, że masz
inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), natychmiast
a spłata nastąpi najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o odwołaniu
otrzymaliśmy tę umowę. Do tej spłaty używamy tego samego sposobu płatności, z którego korzystasz
wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie postanowiłeś inaczej
Zgoda; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za tę spłatę. Możemy
Odmów spłaty, dopóki nie otrzymamy zwrotu towaru lub dopóki nie dostarczysz dowodu
że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar natychmiast, aw każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym je otrzymałeś
poinformuj nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, odeślij ją do nas lub przekaż. Ostateczny termin to
zabezpieczone, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Nosisz natychmiast
Koszt zwrotu towaru. Płacisz tylko za utratę wartości towaru,
jeśli ta utrata wartości to w celu sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania
Nie były konieczne obchodzenie się z nimi.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).
- Do FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, office@famel.at
- Ja / My (*) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie / nas (*) na zakup następujących produktów
   Towar (*) / świadczenie następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*) / otrzymane w dniu (*)
- Nazwisko konsumenta (-ów)
- Adres konsumenta (-ów)
- Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)
- data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Instrukcje anulowania utworzone przy pomocy copywriter firmy Trusted Shops we współpracy z Wilde Beuger Solmecke
Prawnicy.

pl_PLPolski
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.