Право на отказ

Потребителите имат оттегляне от четиринадесет дни.

Право на отказ

Имате право да прекратите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.

Срокът за анулиране е четиринадесет дни от деня, в който вие или трета страна, посочена от вас, която не го прави
е превозвачът, който е завладял последните стоки.

За да упражните правото си на отказ, трябва да се свържете с нас (FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka,
office@famel.at, телефон: +43 316 28 38 77) чрез ясно обяснение (например едно по пощата
писмо, факс или имейл), информиращи ви за решението си да прекратите този договор. те
може да използва приложената форма за отмяна на проба, но това не е задължително.

За да спазите срока за анулиране, достатъчно е да сте информирани за упражняването на правото на отказ
Изпрати преди да изтече срокът за анулиране.

Последствия от отмяната

Ако анулирате този договор, ще имаме всички плащания, които сме получили от вас,

включително разходи за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че имате
друг вид доставка от най-евтината стандартна доставка, предлагана от нас), веднага
и да бъде възстановен най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който е изпратено уведомлението за отмяната Ви
получихме този договор. За това погасяване използваме същото платежно средство, което вие използвате
използван в първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго
съгласи; при никакви обстоятелства няма да се начисляват такси за това погасяване. Ние можем
Отказ за изплащане, докато не получим стоката обратно или докато не представите доказателство
че сте върнали стоките, което от двете е по-рано.

Имате стоките незабавно и във всеки случай най-късно до четиринадесет дни от деня, в който сте ги получили
информирайте ни за анулирането на този договор, изпратете ни го обратно или го предайте. Крайният срок е
защитен, ако изпратите стоките преди изтичането на периода от четиринадесет дни. Вие носите незабавно
Разходи за връщане на стоките. Трябва само да платите за всяка загуба на стойност на стоките,
ако тази загуба на стойност за да провери естеството, свойствата и функционирането на
Не беше необходимо боравенето с тях.

Образец на формуляр за изтегляне

(Ако искате да прекратите договора, моля попълнете този формуляр и го изпратете обратно.)
- До FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, office@famel.at
- Аз / Ние (*) отменяме договора, сключен от мен / нас (*) за покупка на следното
   Стоки (*) / предоставянето на следната услуга (*)
- Подредени на (*) / получени на (*)
- Име на потребителя (ите)
- Адрес на потребителя (ите)
- Подпис на потребителя (ите) (само за уведомяване на хартия)
- дата
(*) Изтрийте, когато е неприложимо.

Инструкции за анулиране, създадени с легалния копирайтър на Trusted Shops в сътрудничество с Wilde Beuger Solmecke
Адвокати.

bg_BGБългарски
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.