Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Váš záujem o naše webové stránky. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Nižšie vás podrobne informujeme o zaobchádzaní s vašimi údajmi. Ukladanie prístupových údajov do súborov denníka servera Našu webovú stránku môžete navštíviť bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Prístupové údaje ukladáme iba do takzvaných súborov denníka servera, ako je názov požadovaného súboru, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a žiadajúci poskytovateľ. Tieto údaje sa vyhodnocujú iba na zabezpečenie bezproblémového fungovania stránok a na zlepšenie našej ponuky a neumožňujú nám vyvodiť žiadne závery o vás osobne.

Zber údajov a ich použitie na spracovanie zmlúv

Zhromažďujeme osobné údaje, ak nám ich dobrovoľne poskytnete ako súčasť vašej objednávky alebo keď nás budete kontaktovať (napr. Pomocou kontaktného formulára alebo e-mailu). Ktoré údaje sa zhromažďujú, je možné vidieť z príslušných vstupných formulárov. Údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na spracovanie zmluvy a spracovanie vašich otázok. Po dokončení zmluvy budú vaše údaje zablokované na ďalšie použitie a po zdaňovacom období a dobe uchovávania budú vymazané, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte s ďalším použitím vašich údajov, alebo si vyhradzujeme právo použiť údaje nad rámec toho, čo je povolené zákonom a o ktorých vás budeme ďalej informovať. Zverejnenie údajov na splnenie zmluvy Za účelom plnenia zmluvy odovzdáme vaše údaje prepravnej spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre dodanie objednaného tovaru. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb vyberiete v procese objednávania, pošleme údaje o platobných údajoch zozbierané za tento účel úverovej inštitúcii poverenej platbou a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybraným poskytovateľom platobných služieb na spracovanie platieb. Niektorí z vybratých poskytovateľov platobných služieb tiež zbierajú tieto údaje sami, ak v nich vytvoríte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb pomocou prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.

Použitie údajov pri registrácii do e-mailového spravodajcu

Ak sa zaregistrujete pre náš informačný bulletin, použijeme údaje požadované pre tento alebo samostatne poskytnuté informácie, aby sme vám pravidelne zasielali náš e-mailový spravodajca v súlade s Vaším súhlasom. Odber spravodajstva môžete kedykoľvek zrušiť a to buď zaslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo pomocou odkazu uvedeného v bulletine.

Použitie údajov na e-mailovú reklamu bez predplatného bulletinu a vaše právo namietať

Ak dostaneme vašu e-mailovú adresu v súvislosti s predajom produktu alebo služby a nemáte voči nim námietky, vyhradzujeme si právo pravidelne vám posielať ponuky z našej ponuky podobných produktov, ktoré už boli zakúpené z našej ponuky. , Proti tomuto použitiu svojej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v reklamnom e-maile bez toho, aby vznikli akékoľvek iné náklady ako náklady na prenos podľa základných taríf.

Použitie údajov na poštovú reklamu a vaše právo namietať

Okrem toho si vyhradzujeme právo uviesť vaše meno a priezvisko, vašu poštovú adresu a - pokiaľ sme od vás dostali tieto doplňujúce informácie v rámci zmluvného vzťahu - váš akademický titul

Titul, váš rok narodenia a vaše profesionálne, pobočkové alebo obchodné meno v súhrnných zoznamoch a používať ho na svoje vlastné reklamné účely, napríklad na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. K uloženiu a použitiu vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať odoslaním správy na kontaktnú možnosť opísanú nižšie.

Používanie cookies

Aby sme zvýšili atraktivitu návštevy našej webovej stránky a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach tzv. Cookies. Jedná sa o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa odstránia po ukončení relácie prehliadača, t. J. Po zatvorení prehliadača (tzv. Relácie cookies). Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve (trvalé súbory cookie). Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a individuálne sa rozhodnúť, či ich v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčite. Ak cookies nebudú akceptované, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Použitie Google (Universal) Analytics pre analýzu webu

Táto webová stránka používa Google (Universal) Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analyzovať vaše používanie webových stránok, napríklad tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači. Informácie vygenerované o vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa na tomto serveri. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Úplná adresa IP sa prenesie iba na server Google v USA a vo výnimočných prípadoch sa skráti. Anonymizovaná adresa IP prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi Google. Môžete zhromažďovať údaje vygenerované súborom cookie a súvisiace s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google. a zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ako alternatívu k doplnku prehliadača môžete kliknutím na tento odkaz zabrániť, aby Google Analytics v budúcnosti zhromažďoval údaje na tomto webe. Na vaše zariadenie sa uloží súbor cookie s možnosťou zrušenia. Ak odstránite súbory cookie, musíte znova kliknúť na odkaz.

Používanie doplnkov Facebook

Naša webová stránka používa tzv. Sociálne doplnky („pluginy“) zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Doplnky sú označené logom Facebook alebo doplnkom „Sociálny doplnok z Facebooku“ alebo „Sociálny doplnok Facebook“. Prehľad doplnkov Facebook a ich vzhľad nájdete tu: http://developers.facebook.com/plugins

Keď na našej webovej stránke vyvoláte stránku, ktorá obsahuje takýto doplnok, váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Facebook. Obsah doplnku sa prenáša z Facebooku priamo do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Vďaka tejto integrácii Facebook dostáva informácie, že váš prehliadač navštívil príslušnú stránku našej webovej stránky, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo v súčasnosti nie ste prihlásení na Facebook. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú z vášho prehliadača priamo na server Facebook v USA a ukladajú sa tam. Ak ste prihlásení na Facebook, Facebook môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránke k vášmu profilu na Facebooku. Ak pracujete s doplnkami, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“ alebo vložením komentára, táto informácia sa tiež prenesie priamo na server Facebook a tam sa uloží. Informácie sa zverejnia aj vo vašom profile Facebook a zobrazia sa vašim priateľom na Facebooku. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracovania a

Používanie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v informáciách o ochrane údajov na Facebooku: http://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook priradil údaje zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky priamo k vášmu profilu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte odhlásiť z Facebooku. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu doplnkov Facebook pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad pomocou „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/) alebo blokovania skriptov „NoScript“ (http: //noscript.net/). Použitie doplnkov Google+ (napr. Tlačidlo „+1“) Náš web používa tzv. Sociálne doplnky („doplnky“) zo sociálnej siete Google+, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( „Google“). Pluginy sú napr. B. rozpoznateľné tlačidlami so znakom „+1“ na bielom alebo farebnom pozadí. Prehľad doplnkov Google a ich vzhľad nájdete tu: https://developers.google.com/+/plugins

Keď navštívite stránku nášho webu, ktorá obsahuje takýto doplnok, prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom Google. Obsah doplnku sa prenesie z Google priamo do vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Vďaka integrácii dostáva spoločnosť Google informácie o tom, že váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku nášho webu, aj keď nemáte profil Google+ alebo v súčasnosti nie ste prihlásení do služby Google+. Tieto informácie (vrátane vašej adresy IP) sa odosielajú z vášho prehliadača priamo na server Google v USA a ukladajú sa tam. Ak ste prihlásení do služby Google+, spoločnosť Google môže okamžite priradiť vašu návštevu našej webovej stránky k vášmu profilu Google+. Ak pracujete s doplnkami, napríklad stlačením tlačidla „+1“, príslušné informácie sa prenesú aj priamo na server Google a tam sa uložia. Informácie sa zverejňujú aj na Google+ a zobrazujú sa tam vaše kontakty.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Google, ako aj vaše práva v tomto ohľade a možnosti nastavenia ochrany súkromia nájdete

prosím, pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Ak nechcete, aby spoločnosť Google priraďovala údaje zozbierané prostredníctvom nášho webu priamo k vášmu profilu Google+, pred návštevou našich webových stránok sa musíte odhlásiť z Google+. Môžete tiež úplne zabrániť načítaniu doplnkov Google pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napr. B. so skriptovacím blokom „NoScript“ (http://noscript.net/).

Doplnky videa YouTube

Na týchto webových stránkach je zahrnutý obsah tretích strán. Tento obsah poskytuje spoločnosť Google Inc. („poskytovateľ“). Službu YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pre videá YouTube, ktoré sú na našich stránkach aktivuje sa nastavenie rozšírenej ochrany údajov. To znamená, že na webe YouTube sa nezhromažďujú a neukladajú žiadne informácie od návštevníkov webových stránok, pokiaľ nehrajú video, účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľom, ako aj vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu vašich údajov. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Právo na informácie a možnosti kontaktu Máte právo na bezplatné informácie o údajoch, ktoré o vás máme uložené, av prípade potreby právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo použitia vašich osobných údajov, informácií, opráv, blokovania alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia súhlasu alebo námietky proti konkrétnemu použitiu údajov, kontaktujte nás priamo pomocou kontaktných údajov uvedených v našej tlačiarni.

Vyhlásenie o ochrane údajov vytvorené v súlade s právnymi textmi spoločnosti Trusted Shops v spolupráci so spoločnosťou Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

sk_SKSlovenčina
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.