Splošni pogoji poslovanja za aplikacijo Almondo

1. Ponudnik in predmet naročila

1.1 Aplikacijo Almondo vam ponuja podjetje Famel GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avstrija (v nadaljevanju »mi«) in služi kot pomoč pri učenju in vaji na podlagi naslednjih pogojev uporabe (»splošni pogoji poslovanja«). 

1.2 Aplikacija se uporablja za učenje in vajo z našim sistemom Almondo.

Učne vsebine, potrebne v ta namen, je iz programske opreme mogoče prenesti v obliki storitvenih modelov. Programsko opremo, ki jo ponuja sistem za upravljanje vsebin Almondo (v nadaljevanju »Almondo CMS«), lahko prenesete v aplikacijo.

1.3 Ti splošni pogoji poslovanja veljajo samo za uporabo aplikacije. Vendar pa za uporabo Almondo CMS veljajo le naši splošni pogoji za rešitve Almondo, o katerih obvestimo stranke, ki naročajo in kupujejo sistem Almondo (v nadaljevanju »kupec«).

1.4 Aplikacija se lahko uporablja samo za dostop do Almondo CMS dostopnih vsebin, dokler je sklenjena pogodba za uporabo Almondo CMS med nami in kupcem (v nadaljevanju »odnos z uporabnikom«).

2. Registracija

Pred uporabo aplikacije se morate registrirati preko spleta. To je možno le potem, ko administrator kupca ustvari vaš uporabniški račun in vam mi preko e-pošte pošljemo prve podatke za dostop. 

3. Stroški

Aplikacija je na voljo brezplačno. 

4. Avtorske pravice in pravice industrijske lastnine ter pravice uporabe 

4.1. Aplikacija je zaščitena z avtorskimi pravicami in pravicami industrijske lastnine.

4.2 Za čas te pogodbe vam zagotavljamo neizključno in nelicencirano pravico do uporabe programske opreme, naložene na vašo mobilno napravo, da bi aplikacijo lahko shranili in prenesli za želeni namen kupca, npr. za uporabo pri pouku.

4.3 Pooblaščeni ste za izdelavo ene (1) strojno berljive kopije programske opreme za namene varnostnega kopiranja. Opomba »varnostna kopija« mora biti strojno berljiva in/ali pritrjena na kopijo v navadnem besedilu. Programske opreme ne smete uporabljati v povezavi z drugimi varnostnimi kopijami podatkov. 

4.4 Napake v programski opremi lahko popravite, če nam pošljete pisno zahtevo, ki jo mi lahko izpolnimo.

5. Sprememba in sestavljanje

5.1 Za spremljanje različnih stopenj izdelave aplikacije, vključno s kakršnimi koli spremembami programa, ki so prepovedane, nimate dovoljenja. To velja zlasti za ponovni prevod podane programske kode v drugo kodno obliko (dekompilacija).

5.2 Če potrebujete podatke o vmesniku, da bi dosegli interoperabilnost z drugim programom, morate za lastno uporabo sprejeti ukrepe v skladu s poglavjem 5.1, razen če kljub pisni zahtevi nismo pripravljeni na to ali če bomo sposobni zagotoviti zahtevane podatke.

5.3 Če izvajate ukrepe v skladu s poglavjem 5.1, lahko samo vi in vaši zaposleni uporabljate informacije, pridobljene na ta način. Nadaljnja uporaba ni dovoljena. 

5.4 Odstranjevanje zaščite pred kopiranjem ali podobnih zaščitnih mehanizmov je dovoljeno le, če ta zaščitni mehanizem posega v nemoteno uporabo programske opreme. Obvestila o avtorskih pravicah, serijske številke in druge informacije o identifikaciji programa ne smejo biti odstranjena ali spremenjena. Enako velja za zatiranje ustreznih funkcij na zaslonu.

6. Tehnične zahteve

6.1 Za uporabo aplikacije je potrebna internetna povezava. Stroške te povezave nosite vi. 

6.2 Aplikacijo lahko uporabljate z operacijskimi sistemi Apple iOS, Google Android in Microsoft Windows.

7. Garancija

Niste upravičeni do nobenih zahtevkov za pomanjkljivosti. Če med uporabo aplikacije opazite pomanjkljivosti, se obrnite na kupca, ki uveljavlja svoje pravice zaradi napak v skladu z našimi splošnimi pogoji za Almondo rešitve. 

8. Jamstvo

8.1 Odgovarjamo za škodo, ki je posledica telesnih ali zdravstvenih poškodb in temelji na namerni ali malomarni kršitvi dolžnosti iz naše strani.

Neomejeno odgovarjamo tudi za drugo škodo, ki jo povzroči naša namerna ali malomarna huda malomarna kršitev dolžnosti.

8.2 Ustrezno in brezhibno izvajanje pogodbe je temeljnega pomena in s sklenitvijo le te nam upravičeno. Jamstvo omejujemo le na običajno predvidljivo škodo.

8.3 Drugi odškodninski zahtevki so izključeni v skladu z naslednjim poglavjem 8.4.

8.4 Odgovornost v skladu z obveznimi zakonskimi določbami Zakona o odgovornosti za izdelke zaradi lažnega prikrivanja napake in prevzema garancije za kakovost izdelka ostaja nespremenjena. 

8.5 Poglavje 8 velja za vse zahteve, ki jih vložite zoper nas, ne glede na pravni razlog.

8.6 Če je naše jamstvo omejeno ali izključeno v skladu s tem poglavjem 8, se omejitve ali izključitve nanašajo tudi na osebno jamstvo naših zaposlenih, naših zakonitih zastopnikov in naših pristojnih agentov.

9. Pogodbeni rok in izbris aplikacije

9.1 Ta pogodba ima neomejen rok. 

9.2 Na katere naprave je mogoče namestiti in uporabljati aplikacijo, je odvisno od naših splošnih pogojev za rešitve Almondo. Če je aplikacija nastavljena na zasebno uporabo, jo je treba izbrisati na mobilnih napravah, na katerih se ne uporablja več.

9.3 Prav tako si pridržujemo pravico, da aplikacijo zapremo iz pomembnih razlogov, zlasti zaradi varnosti sistema, na primer, če je sistem mobilne naprave začasno ali trajno ogrožen.

10. Končne določbe

10.1 Naše podjetje ima pravico do sprememb trenutnih splošnih pogojev, o katerih vas bomo pravočasno (skladno z ugovornim rokom) obvestili v pisni obliki. Te spremembe začnejo veljati po dveh (2) tednih od prejetega obvestila, razen če v tem času zoper njim vložite ugovor. 

10.2 Za te splošne pogoje velja avstrijsko pravo z izjemo uporabe Konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (določbe CISG).

10.3 Če ena določba iz teh splošnih pogojev v celoti ali delno postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

©2020 FameL GmbH

pl_PLPolski
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.