Pogoji za aplikacijo Almondo

Opći uvjeti za Almondo-aplikaciju

1. davatelj i predmet ugovora

1.1 Aplikacija Almondo (u daljnjem tekstu „Aplikacija“) dostupna vam je (u daljnjem tekstu “mi”, “nas”) od tvrtke FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Austria(u daljnjem tekstu „mi“, „mi“ ) za upotrebu u učenju i vježbanju, na temelju ovih uvjeta korištenja („Uvjeti i odredbe“).

1.2 Aplikacija se koristi za vođenje jedinica za učenje i vježbanje s našim Almondo sustavom.

Sadržaj učenja potreban za tu svrhu može se preuzeti sa softvera, a u aplikaciji se može preuzeti softver za upravljanje sadržajem Almondo (u daljnjem tekstu: Almondo CMS).

1.3 Ovi Opći uvjeti primjenjuju se samo na upotrebu aplikacije. Korištenje Almondo CMS regulirano je, ali samo prema našim općim uvjetima za Almondo-rješenja koja dijelimo s našim kupcima koji naručuju i kupuju Almondo sustav (u daljnjem tekstu „stjecatelj“).

1.4 Aplikacija se može koristiti samo za pristup sadržaju dostupan u Almondo CMS sve dok ugovor o korištenju Almondo CMS-a između nas i kupca (u daljnjem tekstu „odnos s korisnicima“) i dalje postoji. Nakon prekida veze možete aplicirati, ali je ograničeno na upotrebu aplikacija koje su dostupne do kraja upotrebe sadržaja koji je već preuzet u aplikaciju.

2. Registracija

Prije upotrebe aplikacije morate se registrirati na mreži. To je moguće nakon što je administrator kupca stvorio vaš korisnički račun, a početne podatke o pristupu poslat ćemo vam e-poštom.

3. Troškovi

Aplikaciju pružamo besplatno.

4. autorska prava i prava industrijske svojine, prava korištenja

4.1 Aplikacija je zaštićena autorskim pravima, svim autorskim pravima i prava industrijske svojine ostaju priržana od naše strane ili od strane naših davaoca licenci.

4.2 Omogućit ćemo vam pristup softveru preuzetom na mobilni uređaj za vrijeme trajanja ugovora neekskluzivno i ne-podlicencirajuće pravo korištenja da biste spremili aplikaciju u svrhu kupca za upotrebu u lekcijama i dozvoliti da istekne.

5. izmjena i sastavljanje

5.1. Nije vam dopušteno vraćanje na bilo koje korake u različite faze razvoja Aplikacije, uključujući bilo kakve izmjene Aplikacije; ovo se posebno odnosi na preusmjeravanje datog programskog koda u drugi oblik koda (dekompilacija-Eng decompile).

5.2 Ako su za postizanje interoperabilnosti s drugim programom potrebne informacije o sučelju, dužni ste izvršiti radnje u skladu s odjeljkom 5.1 za upotrebu u vlastitoj uporabi, pod uvjetom da nismo spremni na to usprkos pismenom zahtjevu ili ako u mogućnosti smo pružiti tražene podatke.

5.3 Ako poduzimate radnje u skladu s stavkom 5.1, samo vi ili vaši zaposlenici to možete

koristiti tako dobivene podatke samo u interne svrhe. Daljnja uporaba nije dopuštena.

5.4 Uklanjanje zaštite od kopiranja ili sličnih zaštitnih mehanizama dopušteno je samo ako ovaj zaštitni mehanizam ometa upotrebu softvera. Obavijesti o autorskim pravima, serijski brojevi i druge informacije o značajkama posluživanja za identifikaciju programa ne smiju se uklanjati ili mijenjati. Isto se odnosi i na suzbijanje zaslonskih prikaza odgovarajućih značajki.

6. Tehnički zahtjevi

6.1 Za upotrebu aplikacije potrebna je internetska veza, čije troškove snosite sami.

6.2 Aplikacija se može koristiti s operativnim sustavima Apple iOS i Google Android.

7. Garancija

Nemate pravo na oštećenja u skladu s ovim. Ako se tijekom korištenja aplikacije pojave nedostaci, obratite se kupcu koji će ostvariti svoja prava zbog nedostataka u skladu s našim općim uvjetima za Almondo rješenja.

8. Odgovornost

8.1 Odgovorni smo, bez ograničenja, za štetu nastalu ozljedom života, tijela ili zdravlja, koja se temelji na namjernom ili nemarnom kršenju dužnosti od naše strane.

Odgovorni smo, bez ograničenja, za drugu štetu uzrokovanu namjerom ili nepažnjom, grubom nepažnjom, kršenjem uvjeta korištejna od naše strane.

8.2. Za naknadu štete zbog jednostavnog nemarnog kršenja takvih obveza

kako je primjereno i besprijekorno izvršavanje odredbi ovog ugovora su osnova i za njihovo ispunjenje možete imati povjerenja i u skladu s tim možete nam vjerovati (kardinalne obveze).

Odgovorni smo za tipično predvidljivu štetu.

8.3 Ostali odštetni zahtjevi isključeni su u skladu sa sljedećim odjeljkom 8.4.

8.4 Ograničenja i isključenja odgovornosti u skladu s ovim člankom 8 ne utječu na našu odgovornost u sukladu s obveznim zakonskim odredbama Zakona o odgovornosti za proizvode, zbog lažnog prikrivanja nedostatka i preuzimanja jamstva za kvalitetu proizvoda.

8.5. Ova odredba 8 primjenjuje se na bilo koji zahtjev koji ste postavili protiv nas bez obzira na

Pravni razlog.

8.6. Koliko je naša odgovornost ograničena ili isključena prema ovoj odredbi 8,

Ograničenja ili isključenja također su primjenjiva i na osobnu odgovornost naših zaposlenika,

naših zakonskih zastupnika i naših agenata.

9. Razdoblje ugovora i brisanje aplikacije

9.1 Ovaj ugovor traje neodređeno vrijeme.

9.2 Na kojim krajnjim uređajima se aplikacija može instalirati i koristiti ovisi o našim

općim uvjetima za Almondo rješenja. Ako je aplikacija postavljena na privatni

mobilni uređaji, aplikacija mora biti izbrisana ako korisnik mobilnog uređaja više nije zaposlen za stjecatelja prava na korištenje.

9.3 Također zadržavamo pravo ukinuti Aplikaciju iz dobrih razloga kao što je

sigurnost sustava, na primjer, ako je sustav mobilnih uređaja ugrožen,

privremeno ili trajno.

10. Završne odredbe

10.1 Imamo pravo na izmjene važećih općih uvjeta o kojima ćemo vas unaprijed obavijestiti. (uključujući vaše razdoblje prigovora) u pisanom obliku i koje će stupiti na snagu, osim ako ih ne prijavite u roku od dva (2) tjedna od primitka obavijesti u suprotnosti.

10.2 Ovi Opći uvjeti podliježu austrijskom zakonu, s izuzetkom Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (odredbe CISG-a).

10.3 Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bude ili postane cjelovita ili djelomično nevaljana, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba.

To ne utječe na valjanost preostalih odredaba ovih OU-a.

All Rights by FameL GmbH

sl_SISlovenščina
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.