Az Almondo alkalmazás Általános Üzleti Feltételei

Az Almondo alkalmazás Általános Üzleti Feltételei

1. Szállító és a szerződés tárgya

1.1 Az Almondo alkalmazásba (a továbbiakban: „Alkalmazás”) történő regisztrációt a FameL GmbH, Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Ausztria (a továbbiakban: „mi“, „bennünket“) biztosítja Önnek, a tanulásban és a gyakorlatban történő felhasználásra a jelen Használati feltételek (Általános Üzleti Feltételek) alapján.

1.2 Az alkalmazás az Almondo rendszerünkkel történő tanuláshoz és gyakorláshoz használható.

Az erre a célra szükséges oktatási tartalom mint a szolgáltatás modellje (leírása) tölthető le a szoftverből. Az Almondo Content Management System (a továbbiakban: Almondo CMS) által biztosított szoftver letölthető az alkalmazásba.

1.3 Ezek az Általános Üzleti Feltételek csak az alkalmazás használatára érvényesek. Az Almondo CMS használatára azonban csak az Almondo megoldások általános feltételei vonatkoznak, amelyeket az Almondo rendszert megrendelő és megvásárló ügyfeleink felé (a továbbiakban: Vevők) kommunikálunk.

1.4 Az Alkalmazás csak az Almondo CMS-ben elérhető tartalom hozzáférésére használható fel, amíg a köztünk és a Vevő között létrejött Almondo CMS Felhasználási Szerződés (a továbbiakban: Ügyfélkapcsolat) hatályban van. E Kapcsolat megszűnése után létrehozhat alkalmazást, de az az elérhető alkalmazások használatára korlátozódik, amíg nem fejezi be az alkalmazásban már letöltött tartalom használatát.

2. Regisztráció

Az alkalmazás használatához online regisztrálnia kell. Ez akkor lehetséges, ha a Vevő rendszergazdája létrehozta a felhasználói fiókot, és az első hozzáférési adatokat e-mailben elküldtük Önnek.

3. Költségek

Mi ingyenesen biztosítjuk az alkalmazást.

4. Szerzői jogok, fenntartott ipari és szellemi tulajdonjogok, használati jogok

4.1 Az alkalmazásra a szerzői jog, valamint az ipari és szellemi tulajdonjogok védelmére vonatkozó rendelkezések érvényesek,

amelyeket mi vagy licencadóink megtartunk.

4.2 A jelen Megállapodás időtartamára nem kizárólagos és nem allicenciális használati jogot biztosítunk Önnek a mobil eszközre letöltött szoftverhez való hozzáféréshez

annak érdekében, hogy a Vevő mentse az Alkalmazást az oktató foglalkozások során történő felhasználáshoz, és az érvényessége fokozatosan megszűnjön.

4.3 Jogában áll a szoftver egy (1) géppel olvasható másolat elkészítéséhez archiválási célokra. A „Biztonsági másolat“ megjegyzésnek géppel olvashatónak kell lennie, és/vagy a példányhoz egyszerű, világosan érthető szövegként kell csatolni. A szoftvert nem használható egyéb biztonsági adatmásolattal kapcsolatban, az adatokkal együtt menthető vagy lemásolható.

4.4 Javíthatja a szoftver hibáit, ha az Ön írásbeli kérésére megtagadtuk a hiba helyesbítését megfelelő feltételek mellett.

5. Módosítás és összeszerelés

5.1 Nem megengedett az Alkalmazás gyártásának különböző szakaszainak hátramenő nyomon követése, úgyszintén a tiltott programváltozásoké sem. Ez különösen vonatkozik a megadott programkód a kód más formájára történő új fordítására (dekompiláció).

5.2 Ha információra van szüksége az interfészről a más programmal elérhető interoperabilitás érdekében, Ön köteles az 5.1. szakasz szerinti intézkedéseket kezdeményezni saját felhasználására, amennyiben Mi az írásbeli kérelme ellenére nem értünk egyet azzal, vagy ha képesek vagyunk megadni a szükséges információkat.

5.3 Ha az 5.1. szakasznak megfelelően hajt végre intézkedéseket, akkor ez csak Ön vagy alkalmazottai számára engedélyezett.

Az így kapott információkat kizárólag belső célokra használja fel. Más felhasználás nem megengedett.

5.4 A másolás védelem vagy hasonló biztonsági mechanizmusok eltávolítása csak akkor engedélyezett, ha ez a biztonsági mechanizmus megakadályozza a szoftver problémamentes használatát.

Tilos eltávolítani vagy módosítani a szerzői jogi figyelmeztetéseket, a sorozatszámokat és az egyéb program-azonosító információkat. Ugyanez vonatkozik a megfelelő funkciók képernyőn megjelenő kijelzésének elrejtésére.

6. Műszaki követelmények

6.1 Az alkalmazás használatához internetkapcsolat szükséges, amelynek költségeit Ön viseli.

6.2 Az alkalmazás használható Apple iOS, Google Android és Microsoft Windows operációs rendszerekkel.

7. Jótállás

Nincs joga hiba miatti követelésre. Ha hibák jelentkeznek az Alkalmazás használata során, kérjük, forduljon a Vevőhöz, aki az Almondo megoldásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételeink szerint gyakorolja a hibával kapcsolatos jogait.

8. Felelősség

8.1 Korlátlan felelősséget vállalunk a kötelezettségeink szándékos vagy gondatlan megsértése miatt történt élet, test vagy egészség sérülése által okozott károkért.

Korlátlan felelősséget vállalunk a kötelezettségeink szándékos, gondatlan vagy súlyosan gondatlan megsértése által okozott egyéb károkért.

8.2 Az ilyen kötelezettségek enyhe gondatlan megsértéséből eredő kár esetén

A szerződés megfelelő és hibamentes teljesítése alapvető fontosságú, és Ön megbízik, illetve megbízhat bennünk a teljesítésére vonatkozóan (kardinális kötelezettségek).

Mi csak a szokásosan előrelátható károkra korlátozódunk.

8.3 Egyéb kártérítési igények ki vannak zárva, a következő 8.4. szakasz kivételével.

8.4 A 8. pont szerinti felelősség korlátozások és a felelősség kizárása nem sérti

a gyártó termékminőségi felelősségéről szóló törvény kötelező erejű rendelkezésein belüli felelősségünket a hiba rosszindulatú elrejtése és a termék rendeltetéséért vállalt garancia esetén.

8.5 Ez a 8. szakasz mind azokra a követelésekre vonatkozik, amelyeket Ön velünk szemben támaszt,

függetlenül a jogi alaptól.

8.6 Amennyiben a 8. pont szerinti felelősségünk korlátozott vagy kizárt,

a korlátozások vagy kivételek az alkalmazottaink, képviselőink és közvetítőink

személyes felelősségére is vonatkoznak feladataink ellátása során.

9. A szerződés időtartama és az alkalmazás törlése

9.1 Ez a szerződés határozatlan időre szól.

9.2 Az Almondo megoldásokra vonatkozó Általános Üzleti Feltételeink határozzák meg, hogy mely alkalmazásokba telepítik és használják az alkalmazást.

Az Almondo megoldások Általános Üzleti Feltételei. Ha az Alkalmazás „Adatvédelmi mód”-ra van beállítva

Mobil eszközök esetében az Alkalmazást törölni kell, ha a Felhasználó mobilkészülékét a Vevő már nem használja (például azokban az esetekben, amikor egy cég az alkalmazottai rendelkezésére bocsájtja az alkalmazást).

9.3 Fenntartjuk a jogot az alkalmazás felmondására is, különösen érvényes okból,

a rendszer biztonságával összefüggésben, például amikor egy mobil eszköz rendszere

ideiglenesen és tartósan veszélybe kerül.

10. Záró rendelkezések

10.1 Joguk van módosításokat végezni a jelenleg érvényben lévő Általános Üzleti Feltételekben, amelyekről írásban előre értesítjük Önt (beleértve a kifogási joga tartamáról), és azok az értesítések kézhezvételétől számított 2 (két) héten belül lépnek hatályba, kivéve, ha arról tájékoztat bennünket, hogy kifogásolja.

10.2 Ezekre az Általános Üzleti Feltételekre az osztrák törvények vonatkoznak, kivéve az ENSZ 1980. április 11-i áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezmény (Bécsi Egyezmény) alkalmazhatóságát.

10.3 Abban az esetben, ha ezen Általános Üzleti Feltételek bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Ez nem érinti a jelen Általános Üzleti Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

All Rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.