Almondo uygulaması için Genel Ticari Şartlar

Almondo uygulaması için Genel Ticari Şartlar

1. Sağlayıcı ve Sözleşme Konusu

1.1 Bu Kullanım Şartları’na („Genel Ticari Şartlar“) istinaden eğitim ve egzersiz sırasında kullanacağınız Almondo uygulamasına (bundan böyle „Uygulama“) kayıt olma imkanı size Steinbruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Avusturya adresinde mukim FameL GmbH şirketi (bundan böyle „biz“, „bize“) tarafından sunulmaktadır.

1.2 Uygulama, Almondo sistemimiz ile eğitim ve egzersiz için kullanılmaktadır.

Bu amaç için ihtiyaç duyulan eğitim müfredatı yazılım üzerinden hizmetin açıklaması olarak indirilebilir. Almondo Content Management System (bundan böyle „Almondo CMS“) tarafından sunulan yazılım uygulamadan indirilebilir.

1.3 İşbu Genel Ticari Şartlar sadece Uygulama’nın kullanılması için geçerlidir. Ancak Almondo CMS’nin kullanılması için sadece Almondo sistemini sipariş eden ve satın alan müşterilerimize (bundan böyle „Alıcılar“) ilettiğimiz Almondo Çözümleri için Genel Ticari Şartlar geçerlidir.

1.4 Uygulama sadece Alıcı (bundan böyle „Kullanıcı ile İlişkiler“) ile aramızda yapılan Almondo Kullanım Sözleşmesi yürürlükte olduğu süre boyunca Almondo CMS’de mevcut içeriğe erişim için kullanılabilir. Bu İlişkiler sona erdikten sonra uygulama oluşturabilirsiniz, ancak bu durum Uygulama’dan indirdiğiniz müfredatın kullanımına son verinceye kadar mevcut uygulamaların kullanımı ile sınırlıdır.

2. Kayıt

Uygulama’yı kullanmadan önce çevrimiçi olara kayıdolmalısınız. Bu, Alıcı’nın yöneticisi tarafından kullanıcı hesabınız oluşturulduktan ve size e-posta yoluyla ilk erişim verilerini göndermemizden sonra mümkündür.

3. Masraflar

Uygulama’yı size ücretsiz olarak sunuyoruz.

4. Telif hakları ve saklı sınai ve fikri mülkiyet hakları, kullanım hakları

4.1 Uygulama için tarafımızdan veya lisans verenlerimiz tarafından saklı tutulan telif hakları ve sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin hükümler geçerlidir.

4.2 Uygulama’nın Alıcı tarafından kaydedilip, eğitim çalışmalarında kullanılması ve aşamalı olarak geçerliliğinin kaldırılması amacıyla size, işbu Sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere, mobil cihaza indirilen yazılıma erişim için münhasır olmayan ve alt lisanslamaya tabi olmayan kullanım hakkı sunuyoruz.

4.3 Arşivleme amaçları için yazılıma makine tarafından okunabilir biçimde bir (1) kopya oluşturma hakkına sahipsiniz. Yedek Kopyanotu makine tarafından okunabilir olmalı ve/veya kopyaya normal, net anlaşılabilir bir metin olarak uygulanmalıdır. Yazılım, başka yedek veri kopyaları ile kullanılamaz, verilerle birlikte kaydedilemez veya kopyalanamaz.

4.4 Yazılı talebiniz üzerine hataların uygun şartlar altında giderilmesini reddetmişsek, yazılım hatalarını giderebilirsiniz.

5. Değişiklik ve Çeviri

5.1 Programda değişiklikler yapma da dahil olmak üzere Uygulama’nın üretim aşamalarını geriye doğru izleme hakkına sahip değilsiniz. Bu durum özellikle sunulan program kodunun başka bir kod formatına (ters yönde derleme) çevrilmesi durumları için geçerlidir.

5.2 Başka program ile birlikte çalışabilirlik sağlamak amacıyla arabirim hakkında bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, yazılı talebinize rağmen bunu yerine getirme muvafakatimiz yoksa veya ihtiyaç duyulan bilgiyi sunabilme durumunda isek,  kendi kullanımınız için 5.1. bölüme göre tedbirler almak zorundasınız.

5.3 5.1. bölüme göre tedbirler uyguluyorsanız, bunun için sadece size ve çalışanlarınıza izin verilmektedir.

Bu şekilde elde ettiğiniz bilgileri sadece iç amaçlarınız doğrultusunda kullanınız. Başka bir kullanım yasaktır.

5.4 Kopyalama korumasının veya benzeri koruma mekanizmalarının kaldırılmasına, ancak bu koruma mekanizması yazılımın sorunsuz kullanımını engelliyorsa, izin verilmektedir.

Telif hakları hakkında talimatların, seri numaraların veya programı tanımlama bilgilerinin kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. Bu durum ilgili işlevlerin ekranda gösterilmesini saklama durumları için de geçerlidir.

6. Teknik Şartlar

6.1 Uygulama’nın kullanımı internet bağlantısı gerektirir. İnternet bağlantı masrafları size aittir.

6.2 Uygulama, Apple iOS, Google Android ve Microsoft Windows işletim sistemleri tarafından desteklenir.

7. Garanti

Hatalar için talep ileri sürme hakkına sahip değilsiniz. Uygulama’nın kullanılması sırasında hataların ortaya çıkması halinde, lütfen Almondo Çözümleri İçin Genel Ticari Şartlar’ımız uyarınca hatalarla ilgili haklar üzerinde tasarruf yetkisine sahip Alıcı ile irtibata geçiniz.

8. Sorumluluk

8.1 Yükümlülüklerimizi kasıtlı olarak veya dikkatsizlik nedeniyle ihlal etmemizden dolayı hayat, sağlık ve vücut bütünlüğüne vereceğimiz zararların tazmininden sınırsız sorumluyuz.

Yükümlülüklerimizi kasıtlı olarak veya dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlar nedeniyle ihlal etmemizden dolayı vereceğimiz diğer zararların tazmininden de sınırsız bir şekilde sorumluyuz.

8.2 Yükümlülüklerin hafif derecede ihlali sonucunda doğan zararlar

Sözleşme yükümlülüklerinin zamanlıca ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Siz bize güveniyorsunuz ve dolayısıyla yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz konusunda da bize güvenebilirsiniz (temel yükümlülükler).

Sorumluluğumuz normal olarak öngörülebilen zararlar ile sınırlıdır.

8.3 Bir sonraki 8.4. bölüm hükümleri hariç, diğer tazminat talepleri kabul edilmez.

8.4 Bu 8. madde uyarınca sorumluluk sınırlamaları ve sorumluluğun kaldırılması durumları, hataların kötü niyetli olarak gizlenmesi ve ürünün uygulama alanı için garanti verilmesi durumlarında Ürünlerin Kalitesi ile İlgili Üreticinin Sorumluluğu Hakkında Kanun hükümleri uyarınca sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.

8.6 Her ne kadar  8. maddeye göre sorumluluğumuz yok veya sınırlı ise de, bu sınırlama ve istisnalar sadece yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz sırasında çalışanlarımızın, kanuni temsilcilerimizin ve aracılarımızın kişisel sorumluluğu için geçerlidir.

9. Sözleşme Süresi ve Uygulama’nın Silinmesi

9.1 İşbu Sözleşme süresizdir.

9.2 Uygulama’nın hangi nihai cihazlara yüklenip kullanılabileceği durumu Almondo Çözümleri İçin Genel Ticari Şartlar’ımız tarafından belirlenir. Uygulama „Gizlilik” moduna ayarlanmışsa

Mobil cihazlarda, eğer Kullanıcı’nın mobil cihazı Alıcı tarafından artık kullanılmıyorsa (örneğin uygulamanın şirket tarafından çalışanlarına sunulması), Uygulama silinmelidir.

9.3 Özellikle sistemin güvenliği ile ilgili haklı bir sebebimiz olduğunda (örneğin mobil cihazın sistemi geçici veya kalıcı olarak tehdit altında ise) Uygulama’yı silme hakkımız saklıdır.

10. Nihai Hükümler

10.1 Geçerli olan işbu Genel Ticari Şartlar’da değişiklik yapma hakkına sahibiz. Bu değişiklikler ve değişikliklere itiraz etme hakkınızın süresi hakkında size önceden yazılı olarak bilgi verilecektir. Bu değişiklikler, itiraz ettiğinizi bildirmez iseniz, değişiklikler hakkında iletiyi aldığınız tarihi izleyen 2 (iki) hafta sonra yürürlüğe girecektir.

10.2 İşbu Genel Ticari Şartlar, 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi)’nin uygulanabilir olduğu durumlar dışında Avusturya mevzuatına tabidir.

10.3 İşbu Genel Ticari Şartlar hükümlerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersiz olması, diğer hükümlerin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

Bu durum,  Genel Ticari Şartlar’ın diğer hükümlerinin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

All Rights by FameL GmbH

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.