ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Utoljára frissítve 2020. május 21-én.

Köszönjük, hogy az Amicasa Solution doo közösségünk tagjává vált. Elkötelezzük magunkat a személyes adatainak védelme és titoktartáshoz való jog mellett. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya lenne a személyes adatokkal kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatunkkal vagy gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a support@almondo.com címen.

Amikor meglátogatja mobil alkalmazásunkat és igénybe veszi szolgáltatásainkat, Ön ránk bízza meg személyes adatait. Személyes adatait felelősségteljesen kezeljük. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban a lehető legvilágosabban szeretnénk magyarázatot adni Önnek arról, hogy milyen információkat gyűjtünk, hogyan használjuk fel azokat, és milyen jogai vannak ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy elegendő időt szakít figyelmes elolvasására, mert fontos. Amennyiben ez az Adatvédelmi nyilatkozat olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyekkel nem ért egyet, kérjük, hagyja abba az alkalmazások és szolgáltatások használatát.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat minden olyan információra vonatkozik, amelyet a mobil alkalmazásaink („Alkalmazások“) és/vagy kapcsolódó szolgáltatások, értékesítés, marketing vagy események révén gyűjtünk (ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban együttesen “ Szolgáltatások ”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megalapozott döntéseket hozhasson személyes adatainak nekünk történő átadásával kapcsolatban.

TARTALOM

1. MILYEN INFORMÁCIÓT GYŰJTÜNK?

2. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ADATAIT?

3. MEGOSZTJUK-E ADATAIT VALAKIVEL?

4. MEDDIG TÁROLJUK AZ ADATAIT?

5. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATAI BIZONSÁGÁT?

6. GYŰJTÜNK-E INFORMÁCIÓKAT KISKORÚAKTÓL?

7. MILYENEK A JOGAI AZ ADATAI VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE

9. NEM NYOMON KÖVETHETŐ FUNKCIÓK KEZELÉSI ELEMEI

10. KALIFORNIA LAKOSSÁGÁNAK VAN-E KÜLÖNLEGES JOGA AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN?

11. FRISSÍTJÜK-E A JELEN NYILATKOZATOT?

12. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA A NYILATKOZATTAL KAPCSOLATBAN?

1. MILYEN INFORMÁCIÓT GYŰJTÜNK?

Az Ön által megadott személyes adatokat

Röviden: azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket Ön megad nekünk.

Olyan személyes információkat gyűjtünk, amelyeket önkéntesen ad meg nekünk, amikor regisztrál az alkalmazásokban, rólunk vagy termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információ rendelkezésre bocsátása után érdeklődik, amikor részt vesz alkalmazások tevékenységeiben, vagy bármilyen más módon felveszi velünk a kapcsolatot.

Az általunk gyűjtött személyes adatok attól függnek, hogy milyen környezetben működik együtt velünk, valamint az alkalmazásoktól, a meghozott döntésektől, és az Ön által használt termékektől és szolgáltatásoktól. Az általunk gyűjtött személyes adatok tartalmazhatják:

Nyilvános módon hozzáférhető személyes adatokat. Adatokat gyűjtünk a keresztnévről, leánykori névről, vezetéknévről és becenévről; jelenlegi és korábbi címről; telefonszámokról; e-mail címekről; nemről, születési dátumról; végzettségről, államról, szakmáról, munkaviszonyról, és egyéb hasonló információról.

Minden Ön által megadott személyes információnak valódinak, teljesnek és helyesnek kell lennie, és Ön köteles értesíteni bennünket a személyes adatok változásairól.

Az információkat automatikusan gyűjtjük

Bizonyos adatok, mint például az IP-cím és/vagy a böngésző és az eszköz funkciói, automatikusan kerülnek gyűjtésre, amikor meglátogatja alkalmazásainkat.

Automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat az alkalmazások látogatásakor, használatakor vagy kezelésekor. Ez az információ nem tükrözi az Ön konkrét személyazonosságát (például a nevét vagy elérhetőségi adatait), de tartalmazhat információkat az eszközéről és használatáról, például: Az Ön IP-címét, böngészője és eszköze funkcióit, operációs rendszert, nyelvi beállításokat, továbbító URL-címeket, eszköz nevét, állam nevett, tartózkodási helyet, információkat az alkalmazások használati módjáról és idejéről, valamint egyéb műszaki információkat. Ezekre az információkra elsősorban az alkalmazások biztonságának és működésének fenntartásához, valamint belső elemzésekhez és jelentésekhez van szükség.

Online azonosítók. Adatokat gyűjtünk az eszközökről és egyéb hasonló információt.

A alkalmazásainkon keresztül gyűjtött információk

 Információkat gyűjthetünk mobilkészülékéről és a Push-értesítésekről, amikor alkalmazásainkat használja.

Amikor alkalmazásainkat használja, lehetséges a következő információk gyűjtése is:

Hozzáférés a mobil eszközökhöz. Mobilkészülékétől hozzáférést vagy engedélyt kérhetünk bizonyos funkciókhoz, beleértve a kamerához, a memóriához, az emlékeztetőkhöz és a mobilkészülék egyéb szolgáltatásaihoz. Ha meg akarja változtatni hozzáférésünket vagy jogainkat, megteheti az eszköze beállításainál.

Adatok mobil eszközökből. Automatikusan gyűjthetünk eszközinformációkat (például a mobileszköz azonosítójáról, modelljérről és gyártójáról), adatokat az operációs rendszerről, verzióinformációkról és az IP-címről.

Üzenetek. Megkérhetjük Önt, hogy push értesítéseket küldjön fiókjáról vagy mobilalkalmazásáról. Ha meg akarja szüntetni e fajta kommunikációt, megteheti az eszköze beállításainál.

2. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ADATAIT?

Az Ön adatait olyan célokra dolgozzuk fel, amelyek legitim üzleti érdekeken, az Önnel kötött szerződésünk teljesítésén, a jogi kötelezettségeink betartásán és/vagy az Ön hozzájárulásán alapulnak.

Az alkalmazásainkkal összegyűjtött személyes adatokat az alábbiakban ismertetett számos üzleti célra használjuk fel. Az Ön adatait ezekre célokra dolgozzuk fel hivatkozva a legitim üzleti érdekekre, hogy beleegyezésével szerződést kössünk Önnel és/vagy betartsuk a jogi kötelezettségeinket. Megjelöljük a feldolgozás konkrét okait, amelyekre hivatkozunk minden alább felsorolt ​​cél esetében.

Az általunk gyűjtött vagy kapott információkat arra használjuk fel, hogy:

▪ Megkönnyítsük a fiókja létrehozását és a bejelentkezési folyamatot. Ha összekapcsolja fiókját egy külső szolgáltatói fiókkal (például a Google vagy a Facebook fiókjával), akkor az Ön által a külső szolgáltatókkal kapcsolatban megadott információkat felhasználjuk, hogy megkönnyítsük a fiók létrehozását és a bejelentkezési folyamatot a szerződés teljesítésének érdekében.

▪ Adminisztratív információkat küldhessünk. A személyes adatait felhasználhatjuk arra, hogy termékekről, szolgáltatásokról és új funkciókról, és/vagy az Általános Üzleti Feltételek módosításaival kapcsolatos információkat küldjünk Önnek.

▪ Ez lehetővé teszi a felhasználói fiókok kezelését. Az Ön adatait felhasználhatjuk a fiók kezeléséhez és működtetéséhez.

3. MEGOSZTJUK-E ADATAIT VALAKIVEL?

Az adatait csak az Ön hozzájárulásával továbbítjuk harmadik feleknek, a törvényi előírások betartása, szolgáltatások nyújtása, jogainak védelme vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében.

A következő jogalap szerint dolgozhatunk fel vagy továbbíthatunk adatokat harmadik személyek felé:

▪ Beleegyezés: Akkor dolgozhatjuk fel az Ön adatait, ha kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait egy meghatározott célra használjuk fel.

▪ Legitim érdekek: Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha az megengedhető legitim üzleti érdekeink érvényesítése érdekében.

▪ A szerződés teljesítése: Ha szerződést kötöttünk Önnel, akkor feldolgozhatjuk személyes adatait a szerződésünk feltételeinek teljesítése érdekében.

▪ Jogi kötelezettségek: Akkor fedhetjük fel az Ön adatait, ha jogi kötelezettségünk van az alkalmazandó törvények, a kormányzati követelmények, a bírósági eljárások, a bírósági végzések vagy a bírósági eljárások betartására, például egy bírósági végzésre vagy idézésre válaszolva (úgyszintén a hatóságok által nemzetbiztonsági követelmények betartására vagy büntetőrendeletre vonatkozó végzés alapján is).

▪ Fontos érdekek: Felfedhetjük az Ön adatait, amikor szükségesnek tartjuk egy adott nyomozásban vagy bizonyítékként a feltételeink esetleges megsértésénél, csalás gyanúja esetén, olyan helyzetekben, amelyek potenciális fenyegetést jelentenek az egyének biztonsága szempontjából, vagy illegális tevékenységekkel járnak, valamint hasonlók megakadályozása érdekében, vagy intézkedéseket kezdeményezünk olyan peres ügyekben, amelyekben részt veszünk.

Különösen a következő helyzetekben lehet, hogy fel kell dolgoznunk vagy közzé kell tennünk a személyes adatait:

Üzleti tevékenység átruházása. Felfedhetjük vagy átadhatjuk az Ön adatait egy másik társaságnak egyesülési tárgyalásokkal kapcsolatban vagy azok során, társasági vagyon értékesítésénél, teljes vállalkozásunk vagy annak egy részének finanszírozásánál vagy megszerzésénél egy másik társaság által.

4. MEDDIG TÁROLJUK AZ ADATAIT?

Az adatát mindaddig tároljuk, amíg az szükséges ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban leírt célok teljesítéséhez, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

Az adatát csak olyan időszakra tároljuk, amely szükséges azokra a célokra, amelyek ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban megfogalmazásra kerültek, kivéve, ha a törvény hosszabb tárolási időszakról rendelkezik vagy engedélyez (például adó-, számviteli vagy egyéb jogi követelmények).

Amennyiben részünkről nem áll fenn a személyes adatainak feldolgozására vonatkozó, üzleti érdekeinkhez fűződő jogos igényünk, az adatait töröljük vagy anonimizáljuk. Ha ez nem lehetséges (például azért, mert személyes adatairól biztonsági másolat készült), akkor mi elmentjük és tárolni fogjuk személyes adatait biztonságos helyen, valamint elkülönítjük azokat további feldolgozástól, amíg a törlés lehetségessé válik.

5. HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ADATAI BIZONSÁGÁT?

Arra törekszünk, hogy a személyes adatait szervezeti és műszaki biztonsági intézkedések rendszerének segítségével megvédjük.

Megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságának biztosítása érdekében. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy nem garantálhatjuk, hogy maga az internet 100%-ban biztonságos. Bár mindent megteszünk az Ön személyes adatainak védelme érdekében, személyes adatainak átvitele az alkalmazásainkra és az alkalmazásainkról saját felelősségére történik.

6. GYŰJTÜNK-E INFORMÁCIÓKAT KISKORÚAKTÓL?

Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 18 év alatti gyermekektől, és nem szolgáltatunk adatokat 18 év alatti gyermekek számára.

Tudatosan nem kérünk adatokat 18 év alatti gyermekektől, és nem szolgáltatunk adatokat 18 év alatti gyermekek számára. Az alkalmazások használatával Ön nyilatkozza, hogy legalább 18 éves vagy hogy Ön egy ilyen kiskorú személy szülője vagy törvényes képviselője, és beleegyezik abba, hogy a kiskorú személy használhassa az alkalmazásokat. Ha megtudjuk, hogy 18 év alatti felhasználóktól személyes adatok kerültek gyűjtésre, deaktiváljuk a fiókot, és megtesszük a megfelelő intézkedéseket ezen adatok azonnali törlésére a nyilvántartásunkból. Ha 18 év alatti gyermekektől gyűjtött adatokról szerez tudomást, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a martin.musa@amicasa.com e-mail címen.

7. MILYENEK A JOGAI AZ ADATAI VÉDELMÉVEL KAPCSOLATBAN?

Bizonyos régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben olyan jogokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a személyes adatokhoz való jobb hozzáférést és azok ellenőrzését. Bármikor ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti fiókját.

Bizonyos régiókban (mint az Európai Gazdasági Térség) bizonyos jogokkal rendelkezik a hatályos adatvédelmi törvények alapján. Ez magában foglalhatja a jogot (1) hozzáférés kérésére és személyes adatai másolatának megszerzésére, (2) helyesbítés vagy törlés kérésére; (3) korlátozhatja személyes adatainak feldolgozását; és (4) esetleg az adatok áthordozhatósági jogot. Bizonyos körülmények között joga van a személyes adatainak feldolgozása elleni kifogásoláshoz is. Ilyen megkereséshez kérjük, használja az alábbi elérhetőségeket. Az esetleges megkereséseket a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban felülvizsgáljuk és válaszolunk.

Amennyiben a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, bármikor jogában áll visszavonni az Ön hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ez nem érinti a feldolgozás hozzájárulásának visszavonása előtti jogszerűséget.

Amennyiben a lakóhelye az Európai Gazdasági Térségen belül található, és úgy gondolja, hogy a személyes adatait illegálisan dolgozzuk fel, akkor joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál. A kapcsolattartó adatait itt találja: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ha kérdése vagy megjegyzése van az adatvédelmi jogaival kapcsolatban, e-mailt küldhet nekünk a következő címre: privacy@almondo.com.

Fiók információ

Ha bármikor szeretné ellenőrizni vagy módosítani a fiókja adatait, vagy meg szeretné szüntetni a fiókot, akkor:

Lépjen be a fiókja Beállítások menüjébe, és frissítse felhasználói fiókját.

A fiók bezárása iránti kérésére deaktiváljuk vagy töröljük az Ön fiókját és adatait az aktív adatbázisunkból. Bizonyos információkat azonban tárolhatunk fájljainkban a csalások megelőzése, a hibaelhárítás, a nyomozás elősegítése, a Felhasználási feltételek betartatása és/vagy a törvényi előírások betartása érdekében.

Az e-mail marketing üzenetek letiltása: Bármikor leiratkozhat e-mail marketing listánkról, ha az általunk elküldött e-mailekben a leiratkozás linkre kattint, vagy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken. Ezután eltávolítjuk Önt az e-mail marketing listánkról. Azonban folytatnunk kell a szolgáltatással kapcsolatos e-mailek küldését, amelyek a fiókja kezeléséhez és használatához szükségesek.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE

Az adatvédelem megsértése akkor történik, ha a személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférés vagy azok gyűjtése, felhasználása, közzététele vagy ártalmatlanítása történt. Az adatvédelmi szabálysértésekről értesülni fog, ha az Amicasa Solution doo úgy ítéli meg, hogy valószínűleg veszélybe kerülhet vagy súlyos károkat szenvedhet. Az adatvédelem megsértése például valószínűleg súlyos pénzügyi károkat okozhat, vagy megronthatja a szellemi vagy fizikai jólétet. Abban az esetben, ha az Amicasa Solution doo tudomást szerez egy olyan biztonsági megsértésről, amely jogosulatlan hozzáférést, személyes adatok felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát eredményezhet, az Amicasa Solution doo haladéktalanul megvizsgálja az ügyet, és legkésőbb a nyilvánosságra hozatal után 72 órán belül értesíti a felelős felügyeleti hatóságot, kivéve, ha a személyes adatok védelmének megsértése nem valószínű, hogy veszélyezteti az egyének jogait és szabadságait.

9. NEM NYOMON KÖVETHETŐ FUNKCIÓK KEZELÉSI ELEMEI

A legtöbb böngészőnek, valamint egyes mobil operációs rendszereknek és mobil alkalmazásoknak van egy DNT funkciója (Do-Not-Track) vagy egy olyan beállítása, amelyet aktiválhat az adatvédelmi preferenciák jelzésére, nevezetesen, hogy az adatok ne legyenek nyomon követhetők és gyűjthetők az Ön online tevékenysége és az internetes böngészése során. Nincs egységes technológiai szabvány a DNT jelek felismerésére és megvalósítására. Ezért jelenleg nem reagálunk a böngészők DNT figyelmeztetéseire vagy egyéb mechanizmusokra, amelyek automatikusan közlik döntését, hogy ne lehessen követhető online. Amennyiben online követési szabvány kerül bevezetésre, amelyet a jövőben be kell tartanunk, akkor erről az eljárásról a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosított változatában tájékoztatjuk Önt.

10. KALIFORNIA LAKOSSÁGÁNAK VAN-E KÜLÖNLEGES JOGA AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATBAN?

Igen, ha Kalifornia a lakóhelye, akkor bizonyos jogokkal rendelkezik a személyes adatainak eléréséhez.

A kaliforniai Polgári törvénykönyv 1798.83, Shine The Light Act néven is ismert szakaszának megfelelően a kaliforniai székhelyű felhasználóink ​​évente egyszer ingyenesen kérhetnek és kaphatnak információkat (ha van) a személyes adatok egyes kategóriáiról, harmadik személyeknek közvetlen marketing célokra történő közvetítéséről, azon harmadik felek nevéről és címéről, akikkel megosztottuk a személyes adatokat közvetlenül az előző naptári évben. Amennyiben Kalifornia a lakóhelye, és ilyen kérdést szeretne feltenni, kérjük, küldje el nekünk kérdését írásban az alábbi elérhetőségek felhasználásával.

Ha 18 év alatti, Kaliforniában élő személy, és regisztrált fiókkal rendelkezik az alkalmazásokban, akkor jogában áll kérni az Ön által alkalmazásokban nyilvánosan közzétett nem kívánt adatok eltávolítását. Az ilyen adatok eltávolításának kéréséhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken, és adja meg a fiókjához társított e-mail címet, valamint nyilatkozatot arról, hogy Kaliforniában él. Gondoskodunk arról, hogy az adatok ne kerüljenek nyilvános megjelenítésre az alkalmazásokban. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy az adatokat esetleg nem lehet teljesen vagy átfogóan eltávolítani rendszerünkből.

11. FRISSÍTJÜK-E A JELEN NYILATKOZATOT?

Igen, szükség esetén frissítjük ezt a nyilatkozatot az alkalmazandó törvények betartása érdekében.

Csak időnként tudjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot frissíteni. A frissített verzió egy frissített „szerkesztett“ dátummal jelenik meg, és a frissített verzió azonnal, az elérhetővé válásával lép hatályba. Ha lényeges változtatásokat hajtunk végre ezen Adatvédelmi nyilatkozatban, értesíthetjük Önt az ilyen változásokról szóló üzenet közzétételével, vagy közvetlen értesítés küldésével. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük az Ön adatait.

12. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA A JELEN POLITIKÁNKKAL KAPCSOLATBAN?

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban, e-mailben fordulhat Martin Musa adatvédelmi tisztviselőnkhöz: martin.musa@amicasa.com, vagy postán a következő címen:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Zagreb 10000

Horvátország

HOGYAN ELLENŐRIZHETI, FRISSÍTHETI VAGY TÖRÖLHETI AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOKAT?

Egyes országok törvényei szerint Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önről gyűjtött személyes adatokhoz, módosítani vagy törölni ezt az információt bizonyos körülmények között. Személyes adatainak ellenőrzéséhez, frissítéséhez vagy törléséhez kérjük, küldjön kérőlapot ide kattintva. Mi 30 napon belül válaszolunk az Ön megkeresésére.

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.