РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

РАЗПОРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Последно актуализирани на 21 май 2020 г.

Благодарим ви, че избрахте да бъдете част от нашата общност в Amicasa Solution doo. Ние се задължаваме да пазим Вашите лични данни и Вашето право на поверителност. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Декларация за защита на данните или практики по отношение на Вашите лични данни, моля, обърнете се към support@almondo.com.

Когато посещавате нашето мобилно приложение и използвате нашите услуги, Вие ни поверявате личните си данни. Ние се отнасяме към Вашата личнa информация много отговорно. В тази Декларация за защита на данните бихме искали да Ви обясним възможно най-ясно каква информация събираме, как я използваме и какви са Вашите права в тази връзка. Надяваме се да отделите време да я прочетете внимателно, защото е важна. Ако тази Декларация за защита на данните съдържа разпоредби, с които не сте съгласни, моля, преустановете използването на нашите приложения и услуги.

Тази Декларация за защита на данните се прилага за цялата информация, която се събира чрез нашите мобилни приложения („Приложения“) и/или свързаните с тях услуги, продажби, маркетинг или събития (в тази Декларация за защита на данните ние ги наричаме общо „Услуги“).

Моля, прочетете внимателно тази Декларация за защита на данните , за да можете да вземате информирани решения относно предаването на Вашите лични данни към нас.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

3. СПОДЕЛЯ ЛИ СЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С НЯКОГО?

4. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

5. КАК СЪХРАНЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

6. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ?

7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ?

8. НАРУШАВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

9. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФУНКЦИИ, КОИТО НЕ СЕ ПРОСЛЕДЯВАТ

10. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ В КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?

11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ?

12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ?

1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ?

Лична информация, която ни предоставяте

Накратко: ние събираме лични данни, които Вие ни предоставяте.

Ние събираме лични данни, които Вие доброволно ни предоставяте, когато се регистрирате в приложенията, заявявате интерес да получавате информация за нас или нашите продукти и услуги, когато участвате в активности в приложенията или се свържете с нас по друг начин.

Личните данни, които събираме, зависят от контекста на Вашето взаимодействие с нас и от приложенията, от решенията, които вземате, и от използваните от Вас продукти и функции. Личните данни, които събираме, може да включват:

Публично достъпна лична информация. Ние събираме данни за име, моминско име, фамилия и псевдоним; настоящ и предишен адрес; телефонни номера; имейл адреси; пол; дата на раждане; образование; държава; професия; трудово правоотношение; и други подобни данни.

Цялата лична информация, която ни предоставяте, трябва да бъде вярна, пълна и коректна и Вие трябва да ни информирате за промени в тази лична информация.

Информацията се събира автоматично

Някои данни, като IP адрес и/или характеристики на браузъра и устройството, се събират автоматично при посещение на нашите приложения.

Ние събираме автоматично определена информация, когато посещавате, използвате или управлявате приложенията. Тази информация не отразява Вашата конкретна идентичност (като Вашето име или информация за контакт), но може да включва информация за устройството и използването, като например: Вашия IP адрес, характеристики на браузъра и устройството, операционна система, езикови настройки, препращащи URL адреси, име на устройството, държава, местоположение, информация за това как и кога използвате нашите приложения, и друга техническа информация. Тази информация е необходима преди всичко за поддържане на сигурността и работата на нашите приложения, както и за вътрешни анализи и доклади.

Онлайн идентификатори. Ние събираме данни за устройства и други подобни данни.

Информация, която се събира чрез нашите приложения

 Ние можем да събираме информация за Вашето мобилно устройство и Push известия, когато използвате нашите приложения.

Когато използвате нашите приложения, e възможно да събираме и следната информация:

Достъп до мобилни устройства. Възможно е от Вашето мобилно устройство да поискаме достъп или разрешение за определени функции, включително камерата, паметта, напомнянията и други функции на Вашето мобилно устройство. Ако желаете да промените нашия достъп или нашите права, можете да направите това в настройките на Вашето устройство.

Данни от мобилни устройства. Възможно е автоматично да събираме информация за устройството (като идентификатор на Вашето мобилно устройство, модел и производител), операционна система, информация за версията и IP адрес.

Съобщения. Може да Ви помолим да изпратите Push известия относно Вашия акаунт или мобилно приложение. Ако желаете да деактивирате такъв вид комуникация, можете да направите това в настройките на Вашето устройство.

2. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние обработваме Вашите данни за цели, които се основават на легитимни търговски интереси, на изпълнението на нашия договор с Вас, на спазването на нашите законови задължения и/или на Вашето съгласие.

Ние използваме лични данни, които се събират чрез нашите приложения, за много от търговските цели, описани по-долу. Ние обработваме Вашите лични данни за тези цели, като се позоваваме на нашите легитимни търговски интереси, за да сключим с Ваше съгласие договор с Вас и/или за да спазим нашите законови задължения. Ние посочваме конкретните причини за обработката, на които се позоваваме в допълнение към всяка изброена по-долу цел.

Ние използваме информацията, която събираме или получаваме:

▪ За да Ви улесним при създаването на акаунт и процеса на вписване. Ако свържете Вашия акаунт при нас с акаунт на външен доставчик (напр. с Вашия акаунт в Google или Facebook), ще използваме информацията, която сте ни предоставили за тези външни доставчици, за да Ви улесним в създаването на акаунт и процеса на вписване с цел изпълнение на договора.

▪ За да Ви изпращаме административна информация. Можем да използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите Общи търговски условия и политики.

▪ Така можете да управлявате потребителски акаунти. Можем да използваме Вашите данни, за да управляваме акаунта и да поддържаме функционирането му.

3. СПОДЕЛЯ ЛИ СЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С НЯКОГО?

Ние предаваме информация на трети страни само с Ваше съгласие, за да спазим законови разпоредби, за да Ви предоставим услуги, за да защитим Вашите права или за да изпълним договорни задължения.

Ние можем да обработваме или предаваме данни на трети страни въз основа на следното правно основание:

▪ Съгласие: Ние можем да обработваме Вашите данни, ако изрично сте ни дали съгласието си да използваме Вашите лични данни за определена цел.

▪ Легитимни интереси: Можем да обработваме Вашите данни, ако това е допустимо с цел осъществяване на нашите легитимни търговски интереси.

▪ Изпълнение на договора: Ако сме сключили договор с Вас, можем да обработваме Вашите лични данни, за да изпълним условията на нашия договор.

▪ Правни задължения: Можем да разкрием Вашите данни, ако имаме законово задължение, за да спазваме действащото законодателство, изисквания на властите, съдебно производство, съдебно разпореждане или съдебно производство, например в отговор на съдебно разпореждане или призовка (също и в отговор на разпореждане на властите с цел изпълнение на изисквания във връзка с националната сигурност или наказателно постановление).

▪ Важни интереси: Можем да разкрием Вашата информация, когато смятаме, че е необходимо за разследване или като доказателствено средство за възможни нарушения на нашите условия, при подозрения за измама, ситуации, които представляват потенциална заплаха за сигурността на лица или включват незаконна дейност, както и за предотвратяването на такива или предприемането на мерки в съдебни спорове, в които участваме.

По-специално в следните ситуации може да се наложи да обработим Вашите данни или да разкрием Вашите лични данни:

Прехвърляния на търговска дейност. Можем да разкриваме или прехвърляме Вашите данни на друга компания във връзка със или по време на преговори за сливане, продажба на фирмено имущество, финансиране или придобиване на целия ни бизнес или на част от него от друга компания.

4. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние ще съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, описани в настоящата Декларация за защита на данните, освен ако законът не предписва друго.

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, дефинирани в настоящата Декларация за защита на данните, освен ако законът не предписва или позволява по-дълъг срок на съхранение (например данъчни, счетоводни или други законови изисквания).

Ако от наша страна не е налице текуща легитимна необходимост, свързана с търговските ни интереси, за обработване на Вашите лични данни, ние ще ги изтрием или ще ги анонимизираме. Ако това не е възможно (например, защото Вашите лични данни са били запаметени в резервни копия), ние ще запаметим и съхраняваме Вашите лични данни на сигурно място и ще ги изолираме от всякаква по-нататъшна обработка, докато изтриването стане възможно.

5. КАК СЪХРАНЯВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ?

Ние се стремим да пазим Вашите лични данни чрез система от организационни и технически мерки за сигурност.

Ние сме предприели подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да осигурим сигурността на всички лични данни, обработвани от нас. Моля, имайте обаче предвид, че не можем да гарантираме, че самият интернет е 100% сигурен. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, преносът на Вашите лични данни към и от нашите приложения се извършва на Ваш риск.

6. СЪБИРАМЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ?

Ние не събираме съзнателно данни на деца под 18 години и не ги предоставяме на деца под 18 години.

Ние не изискваме съзнателно данни на деца под 18 години и не ги предоставяме на деца под 18 години. Когато използвате приложенията, Вие декларирате, че сте навършили най-малко 18 години или че сте родител или законен настойник на такова непълнолетно лице и че сте съгласен с използването на приложенията от такова непълнолетно лице. Ако научим, че са били събрани лични данни от потребители на възраст под 18 години, ще деактивираме акаунта и ще предприемем съответните мерки, за да изтрием незабавно тези данни от нашите записи. Ако научите за данни, които сме събрали от деца под 18 години, моля, свържете се с нас на имейл адрес martin.musa@amicasa.com.

7. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ?

В някои региони, като Европейското икономическо пространство, имате права, които Ви позволяват по-добър достъп и контрол върху Вашите лични данни. Можете да проверявате, променяте или анулирате акаунта си по всяко време.

В някои региони (като Европейското икономическо пространство) имате определени права съгласно действащите закони за защита на данните. Това може да включва правото (1) да заявите достъп и да получите копие от Вашите лични данни, (2) да изискате коригиране или изтриване; (3) да ограничите обработването на Вашите лични данни; и (4) евентуално правото на преносимост на данните. При определени обстоятелства е възможно да имате и правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни. За да направите такова запитване, моля, използвайте данните за контакт, посочени по-долу. Ние ще проверим и ще реагираме на всяко запитване в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Ако ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Моля, имайте предвид, че това не накърнява законността на обработката за времето преди оттеглянето на Вашето съгласие.

Ако местожителството Ви се намира в границите на Европейското икономическо пространство и считате, че ние обработваме Вашите лични данни незаконно, Вие също имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. Ще намерите неговите данни за контакт тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ако имате въпроси или коментари относно Вашите права за защита на данните, можете да ни изпратите имейл на адрес: privacy@almondo.com.

Информация за акаунта

Ако желаете по всяко време да проверявате или променяте информацията във Вашия акаунт или да закриете акаунта си, можете:

Влезте в „Настройки“ във Вашия акаунт и актуализирайте потребителския си акаунт.

По Ваше искане за закриване на Вашия акаунт ние ще деактивираме или изтрием Вашия акаунт и Вашата информация от нашите активни бази данни. Но някои информации могат да бъдат запаметени в нашите файлове, за да се предотврати измама, да се отстранят проблеми, да се подпомогнат разследвания, да се приложат нашите Условия за ползване и/или да се изпълнят законови изисквания.

Деактивиране на маркетингови съобщения по имейл: Можете да се отпишете от нашия маркетингов списък с имейли по всяко време, като кликнете върху линка за отписване в изпратените от нас имейли или като се свържете с нас чрез посочените по-долу данни за контакт. Тогава ще бъдете премахнати от маркетинговия списък с имейли. Налага се обаче да продължим да Ви изпращаме имейли, свързани с обслужването, които са необходими за управление и използване на Вашия акаунт.

8. НАРУШАВАНЕ НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Нарушаване на защитата на данните е налице, ако е извършен неоторизиран достъп или събиране, използване, разкриване или изхвърляне на лични данни. Вие ще бъдете информирани за нарушения на защитата на данните, ако Amicasa Solution doo смята, че е вероятно да сте изложени на риск или на опасност от сериозни щети. Например, нарушаването на защитата на данните вероятно може да причини сериозни финансови щети или до смущения на психическото или физическото благосъстояние. В случай че на Amicasa Solution doo стане известно нарушение на сигурността, което е довело или може да доведе до неоторизиран достъп, използване или разкриване на лични данни, Amicasa Solution doo ще разследва незабавно въпроса и ще уведоми отговорния надзорен орган не по-късно от 72 часа след разкритието, освен ако нарушението на защитата на личните данни няма вероятност да представлява риск за правата и свободите на физически лица.

9. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ФУНКЦИИ, КОИТО НЕ СЕ ПРОСЛЕДЯВАТ

Повечето уеб браузъри, както и някои мобилни операционни системи и мобилни приложения, разполагат с DNT функция (Do-Not-Track) или настройка, която можете да активирате, за да сигнализирате предпочитанията си за защита на данните, а именно да не се проследяват и събират данни при Вашите онлайн действия и сърфиране в мрежата. Не е установен единен технологичен стандарт за разпознаване и имплементиране на DNT сигнали. Затова в момента не реагираме на DNT сигнали на браузъри или на други механизми, които автоматично съобщават Вашето решение да не бъдете проследявани онлайн. Ако бъде въведен стандарт за онлайн проследяване, който ще трябва да следваме в бъдеще, ще Ви информираме за тази процедура в преработена версия на тази Декларация за защита на данните.

10. ИМАТ ЛИ ЖИТЕЛИТЕ В КАЛИФОРНИЯ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ?

Да, ако Вашето местожителство е в Калифорния, имате определени права за достъп до Вашите лични данни.

Съгласно раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния, известен още като закона „Shine The Light“, нашите потребители с местожителство в Калифорния могат веднъж годишно да изискат безплатно и да получат от нас информация за категории лична информация (ако има такава), предаване на трети страни за целите на директния маркетинг и имена и адреси на всички трети страни, с които сме споделили лични данни непосредствено в предходната календарна година. Ако Вашето местожителство е в Калифорния и желаете да направите такова запитване, моля, изпратете ни Вашето запитване в писмена форма, като използвате посочената по-долу информация за контакт.

Ако сте на възраст под 18 години, живеете в Калифорния и имате регистриран акаунт в приложенията, имате право да заявите премахването на нежелани данни, които публикувате публично в приложенията. За да изискате премахването на такива данни, моля, свържете се с нас, като използвате посочената по-долу информация за контакт и предоставите имейл адреса, свързан с Вашия акаунт, както и декларация, че живеете в Калифорния. Ние ще се погрижим и осигурим данните да не се показват публично в приложенията. Моля, имайте обаче предвид, че е възможно данните да не бъдат премахнати напълно или обхватно от нашите системи.

11. ПРАВИМ ЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА?

Да, ние ще актуализираме тази Декларация при необходимост, за да спазваме съответните закони.

Можем да актуализираме тази Декларация за защита на данните от време на време. Актуализираната версия се представя с актуализирана „,редактирана“ дата и актуализираната версия влиза в сила веднага щом е налична. Ако направим съществени промени в настоящата Декларация за защита на данните, можем да Ви уведомим, като публикуваме съобщение за такива промени или директно Ви изпратим известие. Препоръчваме Ви редовно да проверявате тази Декларация за защита на данните, за да бъдете информирани как защитаваме Вашите данни.

12. КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА?

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Декларация, можете да се обърнете към нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) Мартин Муза на имейл адрес martin.musa@amicasa.com или по пощата на адрес:

Amicasa Solution doo

Martin Musa

Radnička cesta 52

Zagreb 10000

Хърватска

КАК МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ, АКТУАЛИЗИРАТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ СЪБРАНИТЕ ЗА ВАС ДАННИ?

Въз основа на законите на някои държави е възможно да имате право да изискате достъп до събраната за Вас лична информация, да промените тази информация или да я изтриете при определени обстоятелства. За да проверите, актуализирате или изтриете Вашите лични данни, моля, изпратете формуляр за запитване, като кликнете тук. Ние ще отговорим на Вашето запитване в рамките на 30 дни.

de_DEDeutsch
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutz
Wir, FameL GmbH (Firmensitz: Österreich), verarbeiten zum Betrieb dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch unbedingt notwendigen Umfang. Alle Details dazu in unserer Datenschutzerklärung.